Årsmøtet utsatt til 11. mars

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Feb 2021

Årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb er utsatt til 11. mars kl 18.00 i Central Atrium. Saksdokumentene vil bli tilgjengelig for medlemmene senest 4. mars.


0 Kommentar

Nedgang i medlemstallet

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 2. Feb 2021

I løpet den første måneden i 2021 har 15 medlemmer meldt seg ut av Bodø Friidrettsklubb - både aktive og støttemedlemmer. Til sammenligning har vi fått 3 aktive medlemmer - alle aktive.

Det er ulike grunner til at folk melder seg ut. Noen har flyttet fra kommunen, andre har gått over til en annen idrett og andre igjen føler ingen tilknytning til klubben nå som barna har sluttet med friidrett.

Det er viktig for oss å ha medlemmer i klubben - først og fremst barn, ungdom og voksne som ønsker å drive med friidrett, men også foreldre/foresatte og andre friidrettsinteresserte som kan bidra som dommere, funksjonærer og tillitsvalgte. Medlemskontingenten er lav, bare kr 200,-, men den bidrar likevel til det økonomiske grunnlaget for at klubben kan gi et godt trenings- og aktivitetstilbud. Mange medlemmer er også viktig i sammenhenger der vi kan hente økonomisk støtte fra det offentlige og fra overordnede idrettsorganisasjoner.

Om vel 3 uker (25.02) er det årsmøtet i klubben. Her har alle medlemmer som er fylt 15 år fulle rettigheter inkl. stemmerett. Men svært mange av våre aktive medlemmer er under 15 år, og selv om de kan være med på årsmøtet, så kan de ikke være med å bestemme veivalgene for klubben inn i framtida. Derfor ønsker vi oss flere av foreldrene som støttemedlemmer og talerør for sine barn på årsmøtet. 

På de kommende årsmøtet vil vi i tillegg til de ordinære årsmøtesakene også behandle et forslag om å søke om å få arrangere NM Junior i 2024, og vi skal gjøre viktige vedtak vedr bygging av nytt målhus i Mørkvedlia. Vi må også beslutte om vi skal beholde det gamle målhuset og plassere det ved siden de gamle, og vi må drøfte hvordan vi best kan utnytte det gamle huset i forbindelse med trening og stevner. Andre temaer som også vil bli berørt er den framtidige organiseringen av treningen, kompetanseheving for trenerne, utdanning av flere dommere osv.

Dette blir et viktig årsmøte for BFIK, og vi håper på en best mulig oppslutning om møtet fra medlemmene. Vi tar selvfølgelig forbehold om at koronasituasjonen kan komme til å gjøre det nødvendig med visse endringer og tilpasninger.

Lurer du på hvordan du kan melde deg inn i Bodø Friidrettsklubb, så er bare å følge denne linken: Innmeldingsblankett (bodofriidrett.no) 


0 Kommentar

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 14. Jan 2021

Styret i Bodø Friidrettsklubb innkaller herved til klubbens årsmøte 2021 som avholdes 

torsdag 25. februar kl. 18:00 i Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 11. februar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2021.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad (kristin.hunstad@nfk.no 
91595954) 
er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

Hans Petter Ludvigsen
Fungerende styreleder


0 Kommentar

HELÅRSLISENS 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 5. Jan 2021

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. 

Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIFs barneidrettsforsikring, dvs fra man fyller 13 år til man fyller 80 år.
Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk.

Priser helårslisens:
Grunnlisens kr 450
Utvidet lisens kr 950

Lisens kjøper du her: Deltager - Helårslisens for bane/utenfor bane 2020 (friidrett.no) 


0 Kommentar

NM junior i friidrett til Bodø i 2024?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Des 2020

Styret i Bodø Friidrettsklubb har vedtatt å foreslå for årsmøtet 2021 at klubben søker om få arrangere NM junior i friidrett i 2024 (U20 og U23). Noe av bakgrunnen for at man ønsker å søke er det faktum at Bodø skal være Europeisk Kulturhovedstad dette år, og styret mener at det er viktig at også idretten markerer seg gjennom større arrangementer dette året. NM junior samler normalt rundt 300 deltakere + trenere og familiemedlemmer.

BFIK sto som arrangør for et vellykket NM junior i 2009, til tross for et fryktelig vær på lørdagen, slik at stavkonkurransene måtte utsettes til søndag og alle medaljeseremonier flyttes inn i Mørkvedhallen.

Dette stevnet vil også denne være en stor utfordring for en såpass liten klubb som BFIK (96 betalende medlemmer pr i dag), men flere av de som var med å lose arrangementet vel i havn i 2009 har sagt ja til å stille opp også i 2024 (så fremt helsa holder). Men det er likevel klart at vi må nedlegge et stort arbeid med å utdanne flere dommere og funksjonærer. Dette arbeidet starter allerede over nyttår (uavhengig om vi blir tildelt mesterskapet eller ikke). Selve friidrettsbanen vil nok holde god nok standard i 2024, men det er behov for en fornyelse utstyr (som f eks hekker) i samarbeid med Bodø kommune.

Det er imidlertid byggingen av et nytt målhus med lager i underetasjen som vil være det tyngste løftet for klubben. Arbeidet med forprosjektet er godt i gang, og vi venter bare på svar på vår søknad om å disponere tilstrekkelig grunn til bygget som år ei grunnflate på 70 kvm i to etasjer + ny plassering av det gamle huset, før kan gå i gang med arbeidet for fullt. Målet er å ha prosjektet ferdig til starten av utendørssesongen 2022. Det nye huset vil omfatte et lager for alt utstyret som nå står ute på banen, i 2 konteinere, i målhuset og på kontoret i Mørkvedhallen, og i etasjen over blir det rom for sekretariat, tidtaking/målfoto, speaker/regi, TV/streaming, toalett, tekjøkken og et lite møteareal. Dessuten blir det handicaptoalett i underetasjen.

Det er arbeid i gang for å sikre finansieringen av prosjektet som vil komme på rundt 3,5 mill kroner. Arbeidet styres av ei prosjektgruppe som består av Dagfinn Røsberg (leder), Sverre Skår, Hans Petter Ludvigsen og Bjørn Håvard Stamnes (Bodø kommune).

Styret vil i sitt første møte i 2021 få seg forelagt et forslag om å innkalle til ekstraordinært årsmøte i slutten av januar for å behandle forslaget om å søke NM junior i 2024. Det har seg nemlig slik at 1. februar er fristen for å søke om mesterskap for 2022 og hovedmesterskapet 2024, og det vil være en stor fordel om vi kunne sende vår søknad for 2024 innen denne datoen for eventuelt å få avklart om vi får mesterskapet i 2024 allerede til neste år. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline