Klubbnytt

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 11. Des 2019

Mørkvedlia - målhus og lager

Tidligere i høst hadde representanter fra BFIK møte med Bodø kommune for å drøfte flere forhold rundt friidrettsanlegget i Mørkvedlia, bl a en rehabilitering av målhuset og bygging av lager for alt utstyret som nå står ute hele året eller er oppbevart i konteinere. Det ble enighet om å nedsette ei arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og BFIK med oppgave å utarbeide et forprosjekt.


Denne uka var det innkalt til et møte med ressurspersoner i klubben for å forberede et nytt møte med kommunen og for å utpeke hvem som skal representere klubben i ovennevnte arbeidsgruppe. Dagfinn Røsberg, Sverre Skår og Hans Petter Ludvigsen påtok seg å delta i det videre arbeidet med prosjektet.

Årsmøte 2020

Styret har vedtatt at årsmøtet 2020 skal avvikles torsdag 27. februar. Innkalling vil bli kunngjort senest 1 måned før møtet.

Spond

Styret har vedtatt at vi skal ta i bruk appen Spond til å styrke kommunikasjonen mellom trenere og utøvere/foreldre. I første omgang er det aldergruppen 10-13 år som vil ta i bruk redskapet, og dersom erfaringene er positive, vil flere grupper bli med.

Økonomi

Regnskapsrapporten som ble lagt fra for styret i møtet i forrige uke viser at vi styrer mot et overskudd for driftsåret 2019. Regnskapet vil bli lagt fram for behandling på årsmøtet.

Tinestafetten 2020

Tinestafetten er neste år lagt til 12. mai. BFIK her registrert seg som arrangør og det er åpnet for påmelding. Aspåsen skole og Saltstraumen skole har allerede meldt på lag.

Stafetten er det største friidrettsarrangementet i Nordland, og i fjor var det påmeldt vel 160 lag. Det vil si at nærmere 1500 elever fra klassetrinnene 6. til 9. deltok i arrangementet. Stafetten er åpen for alle skolene i Salten.  

Stafetten avvikles i samarbeid med 3. klasse Idrettsfag på Bodø vgs.


0 Kommentar

Revisjon av loven for Bodø Friidrettsklubb

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 6. Des 2019

Styret i Bodø Friidrettsklubb har i styremøte 5. desember 2019 vedtatt en revidert lov for klubben som skal gjelde fra 1. januar 2020. Den nye loven er å finne her: https://www.bodofriidrett.no/p/29725/lover-og-bestemmelser 

Bakgrunnen  for endringen er et skriv fra Norges Idrettsforbund av 22.11.19 der det bl a heter:

«Ny lovnorm for idrettslag 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke nederst.

Hva må idrettslaget gjøre

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. 

 

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. 

 

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget skal gjøre loven tilgjengelig for idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside.»


0 Kommentar

Treningssamling på Bardufosstun

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 12. Nov 2019

Troms Friidrettskrets inviterer til årets siste LERØY-samling og Ungdomssamling 2019 for jenter og gutter 12 år og 13 år (som blir 13 og 14 år i 2020) og Ungdomssamling 15 år + i 2019 på Bardufosstun i Målselv
29. november-1. desember 2019. Samlingen er også åpen for deltakere utenfor kretsen.

Les mer: Treningssamling Bardufoss.pdf

Påmeldingsskjema Bardufoss.xlsx


0 Kommentar

Friidrett på Barnas Idrettsdag

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 11. Nov 2019

Det var mange ivrige unger som fikk prøve seg på friidrettsøvelser under Barmas Idrettsdag i Nordlandshallen i helga. Honnør til Sebastian Hegreberg og hans medhjelpere for vel utført oppdrag.

Foto: Bjørn Erik Olsen, Avisa Nordland


0 Kommentar

Registrering av trenere i Bodø Friidrettsklubb

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 11. Nov 2019

Styret i BFIK har vedtatt å skaffe seg en bedre oversikt over trenersituasjonen i klubben. I tillegg til de trenerne vi allerede har engasjert, kan det jo finnes personer blant medlemmer, foreldre o.a. som har trenerkompetanse og som har lyst til å bidra. Vi har derfor laget et skjema som vi ber alle nåværende trenere og interesserte om å fylle ut og sende til hpludvig@online.no innen 15. november 2019.

REGISTRERING AV TRENERE I BODØ FRIIDRETTSKLUBB.docx0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline