NM junior i friidrett til Bodø i 2024?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Des 2020

Styret i Bodø Friidrettsklubb har vedtatt å foreslå for årsmøtet 2021 at klubben søker om få arrangere NM junior i friidrett i 2024 (U20 og U23). Noe av bakgrunnen for at man ønsker å søke er det faktum at Bodø skal være Europeisk Kulturhovedstad dette år, og styret mener at det er viktig at også idretten markerer seg gjennom større arrangementer dette året. NM junior samler normalt rundt 300 deltakere + trenere og familiemedlemmer.

BFIK sto som arrangør for et vellykket NM junior i 2009, til tross for et fryktelig vær på lørdagen, slik at stavkonkurransene måtte utsettes til søndag og alle medaljeseremonier flyttes inn i Mørkvedhallen.

Dette stevnet vil også denne være en stor utfordring for en såpass liten klubb som BFIK (96 betalende medlemmer pr i dag), men flere av de som var med å lose arrangementet vel i havn i 2009 har sagt ja til å stille opp også i 2024 (så fremt helsa holder). Men det er likevel klart at vi må nedlegge et stort arbeid med å utdanne flere dommere og funksjonærer. Dette arbeidet starter allerede over nyttår (uavhengig om vi blir tildelt mesterskapet eller ikke). Selve friidrettsbanen vil nok holde god nok standard i 2024, men det er behov for en fornyelse utstyr (som f eks hekker) i samarbeid med Bodø kommune.

Det er imidlertid byggingen av et nytt målhus med lager i underetasjen som vil være det tyngste løftet for klubben. Arbeidet med forprosjektet er godt i gang, og vi venter bare på svar på vår søknad om å disponere tilstrekkelig grunn til bygget som år ei grunnflate på 70 kvm i to etasjer + ny plassering av det gamle huset, før kan gå i gang med arbeidet for fullt. Målet er å ha prosjektet ferdig til starten av utendørssesongen 2022. Det nye huset vil omfatte et lager for alt utstyret som nå står ute på banen, i 2 konteinere, i målhuset og på kontoret i Mørkvedhallen, og i etasjen over blir det rom for sekretariat, tidtaking/målfoto, speaker/regi, TV/streaming, toalett, tekjøkken og et lite møteareal. Dessuten blir det handicaptoalett i underetasjen.

Det er arbeid i gang for å sikre finansieringen av prosjektet som vil komme på rundt 3,5 mill kroner. Arbeidet styres av ei prosjektgruppe som består av Dagfinn Røsberg (leder), Sverre Skår, Hans Petter Ludvigsen og Bjørn Håvard Stamnes (Bodø kommune).

Styret vil i sitt første møte i 2021 få seg forelagt et forslag om å innkalle til ekstraordinært årsmøte i slutten av januar for å behandle forslaget om å søke NM junior i 2024. Det har seg nemlig slik at 1. februar er fristen for å søke om mesterskap for 2022 og hovedmesterskapet 2024, og det vil være en stor fordel om vi kunne sende vår søknad for 2024 innen denne datoen for eventuelt å få avklart om vi får mesterskapet i 2024 allerede til neste år. GOD JUL!

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 21. Des 2020

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD JUL!

Vi gjenopptar den organiserte treningen mandag 4. januar.

17.00-18.00 -    Rekrutt
17.00-18.00 -    10-13år                        
18:00 - 20:00 -  Sprint 14+    

Vi minner om at utøvere som er født i 2011 (altså fyller 10 år) kan gå over til treningspartiet 10-13 år. Utøvere som er født i 2007 (altså fyller 14 år) kan gå over til treningspartiet 14+.

Treningsgruppa for mellom- og langdistanse starter opp onsdag 6. januar kl 19.00
Utendørssesongen 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Des 2020

Bodø Friidrettsklubb har nå satt opp alle utendørsstevnene med øvelsesprogram i 2021. Sesongen starter med Åpningsstevnet tirsdag 4. mai kl 18.00 og avsluttes tirsdag 21. september kl 17.00 i Mørkvedlia. Det tas forbehold om at øvelsesprogrammet kan bli endret underveis.

I sesongen 2020 var det økende interesse for å delta på lange løp, og vi har derfor satt opp 3000m eller 5000m på alle stevnene i neste sesong. På stevnet 14. september har vi dristet oss til å sette opp 10000m. Det må være mange år siden denne distansen ble løpt i et approbert stevne i Mørkvedlia, så vi er spente på responsen.

Dersom du logger deg inn på Terminliste hele landet (friidrett.no) og velger Bodø Friidrettsklubb som søkeord og 01.01.2021 -> 30.09.2021 som periode, vil du få en oversikt over alle stevnene og se hvilke øvelser vi tilbyr.

Men før vi kommer så langt skal vi avvikle 4 stevner i Nordlandshallen i perioden januar-april. Disse finner du også i ovennevnte oversikt.
Friidrettsstevne i koronatider

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Des 2020

Med bakgrunn i de relativt strenge smittevernsbestemmelsene for arrangementer i Nordlandshallen var vi på forhånd litt spente på hvordan avviklingen av årets Adventstevne ville forløpe. Vi tror det gikk bra og takker alle som bidro til dette.

Resultatene fra stevnet viste for øvrig at våre utøvere har trent godt gjennom høsten og vinteren. Alle resultatene finner du her: Resultatlister (bodofriidrett.no) 

 

Neste stevne arrangeres 19. januar 2021 kl 18.00 med øvelsene 80m/100m, høyde og kule. Påmelding på Min idrett - Påmelding (nif.no) innen 17.01.2021.


Nyhetsbrev fra Nordland Friidrettskrets

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Des 2020

Jula står for døra, og vi er straks i mål med 2020 som ble et meget spesielt og utfordrende år med en stor pandemi hengende over oss. Her kommer årets siste runde med informasjon fra kretsen – og våre beste ønsker for jula og det nye året. 

Organisasjonsprosessen i NFIF
 Det har de siste to år pågått en god organisasjonsprosess i Norsk friidrett, en prosess som har som mål å rigge oss som organisasjon best mulig for fremtiden. Dette berører både sentraladministrasjon og kretsene. Sentralt er vi nå organisert i 3 avdelinger: Bredde-, idrett- og marked/kommunikasjons avdeling. Dette gjør arbeidshverdagen for den enkelte lettere ved at det blir mer flytende overganger mellom hver enkeltes ansvarsområde og alle i avdelingen vil være godt orientert om det som skjer internt og status på f.eks. prosjekter det jobbes med. For kretsens del er vi organisert under breddeavdelingen og skal som før følge opp og gjennomføre tiltak iht forbundets gjeldene strategiplan. Samarbeidet på tvers av kretsgrensene vil bli tettere på områder der det er naturlig. Kretsene vil nå være organisert i 3 regioner, Region øst, Region vest/sør og Region midt/nord med egen regionskoordinator. 

Kretstinget i Nordland fik 2021
Kretsstyret har besluttet å gjennomføre kretstinget for Nordland fik innen utgangen av februar 2021 slik at aktuelle tingsaker for NFIFs ting 2021 kan drøftes i fellesskap med klubbene. Formell innkalling vil komme. Vi oppfordrer klubbene til å melde på sin lovmessig valgte representasjon til tinget NFIF. Tinget vil om situasjonen tillater det avholdes på Clarion Hotel Air Sola 13. og 14. mars 2021. Det kan også være aktuelt med en digital gjennomføring. 

Rapportering av stevner/resultater
Klubber som ikke har rapportert stevner/resultatlister i 2020 må gjøre dette så snart som mulig. Dette gjelder både banestevner og løp utenfor bane. (mosjonsløp) Dette er meget viktig slik at vi får med alle resultater på årets statistikk og aktivitetstall. Klubbinformasjon i SportsAdmin Det er for mange klubber tid for årsmøte. Endringer i klubbens ledelse må oppdateres på klubbinformasjon i KlubbAdmin/SportsAdmin som siste oppgave for sittende leder før ny leder overtar ansvaret. 

Seksuell trakassering og overgrep 
Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å oppdatere seg på området slik at alle som skal ha attester får dette i orden. Masse informasjon rundt tema og veileder for politiattester finner dere HER! https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Antidopingarbeidet i Norsk friidrett 
Friidrett skal være en trygg arena der glede, helse, ærlighet og fellesskap preger aktiviteten, og det er ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks. Alt om dette finner du HER! Vi oppfordrer derfor klubbene til å bruke jula til å ta en sjekk på at alle aktive over 15år har gjennomført 

Ren utøver. 
E-læringsprogrammet og testen som kun tar ca. 30 min finner du HER! https://www.renutover.no/

Sier #STOPP til alle former for diskriminering
Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har NIF laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater. Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag. Les mer HER! https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Samordna rapportering
Det er også en fin tid for å oppdatere klubbens medlemslister og rigge oss for det som kommer seinere på året når vi skal gjennom samordna rapportering (idrettsregistreringen) Vi oppfordrer om at dette tas så tidlig som mulig slik at dere unngår mas og stress like inntil siste frist for rapportering. 

Stevner/terminliste i 2021
Det er tidligere gitt en frist for å legge inn banestevner i SportsAdmin og alle løp utenfor bane (trim, mosjon og konkurranse) i Løp i Norge. Fristen utsettes til 31.desember da det er mange stevner/løp som fortsatt mangler. Det er viktig for markedsføringen av stevnet at øvelser og andre nødvendige opplysninger er lagt inn i datosortert terminliste så tidlig som mulig slik at aktive og trenere i fellesskap kan sette opp en god konkurranseplan.   

Dommer- og trenerkurs:
Kretsstyret i Nordland fik ønsker å gjøre medlemsklubbene mer kompetente i løpet av vinter/vår 2021. Derfor planlegger vi flere kurs. Nærmere info/invitasjon sendes til klubbene. Vi oppfordrer alle klubber om å fornye staben av dommere og trenere. Bli med på kurs. I tillegg ønsker vi å gjennomføre flere repetisjonskurs for dommere og startere. 

Vi takker for godt samarbeid og god innsats i det vanskelige året som snart er unnagjort. Det har på tross av dette vært flere lyspunkter i aktivitet, bredde og prestasjoner – og mange klubber jobber svært godt. Vi håper at klubber, trenere, ledere og utøvere fortsetter det gode arbeidet også kommende sesong og at klubbene er aktive medspillere og bidragsytere til at kretsstyre og kretskontor kan gjøre en god jobb til beste for friidretten . God jul og godt nyttår til alle friidrettsvenner i Nordland! Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Des 2020

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

Her er linken til samlesiden om #STOPP: https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Invitasjon til Adventstevne

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 26. Nov 2020

Bodø Friidrettsklubb inviterer til Adventstevne tirsdag 15. desember kl 18.00 i Nordlandshallen.
Øvelser:
60m alle klasser
Lengde uten tilløp alle klasser
Kule alle klasser

Påmelding på MinIdrett https://minidrett.nif.no/Event#364608-011 ev til hpludvig@online.no med opplysning om navn, fødselsår og øvelse(r) innen 13.12 kl 23.59.

Vi følger smittesituasjonen i Bodø fram mot stevnedagen og tar forbehold om endringer. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om hvordan vi forholder oss rent praktisk til de koronavettreglene som gjelder for Nordlandshallen  https://bodospektrum.no/aktuelt/koronavettregler-i-nordlandshallen-og-bodohallen/

 Invitasjon til kretsdommerkurs

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 19. Nov 2020

Norsk friidrett trenger dommere for å arrangere rettferdige konkurranser, men vi er også opptatt av at dommeren i tillegg skal bidra i ledelsesoppgaver i stevner og være veileder og funksjonær på stevner. NFIF’s visjon er at alle som besøker et arrangement i regi av Norsk Friidrett skal få lyst til å komme tilbake. Dommeren er viktig for å oppnå at:

 • Friidrett skal være en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne.
 • Friidrett skal skape og fremme idrettsglede, gode holdninger og sunn vinnerkultur
 • Friidrett skal bidra positivt i samfunnet og ta et ansvar for det der det er naturlig

Bodø Friidrettsklubb inviterer alle interesserte til å gjennomføre kretsdommerkurset i løpet av høsten/vinteren. Vi oppfordrer foreldre/foresatte og aktive utøvere fra 15 år og oppover til delta på kurset.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og felles samlinger for gjennomgang av spesielle temaer og problemløsning.

Til gjennomføringen av kurset trenger du «Friidrettens håndbok 2019». Den finnes på nettsiden til NFIF https://www.friidrett.no/globalassets/aktivitet/dommer/dommerhandbok-2018/handbok-komplett-pdf_norgesfriidrettsforbund_pdf_.pdf Vi anbefaler imidlertid også å benytte papirutgaven som vil være tilgjengelig på samlingen den 26.11, men dersom du ønsker et eksemplar før den tid, så kan du sende ei melding til hpludvig@online.no

Mer informasjon om dommerkurset får du ved å klikke deg inn på:
https://www.friidrett.no/globalassets/aktivitet/dommer/kursmateriell/kursplan-kretsdommerkurs-5.1.2016.pdf

 
15. plass i lagserien

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 17. Nov 2020

Bodø Friidrettsklubb endte til slutt på 15. plass i lagserien for menn med 11697 poeng. Beste klubb fra Nord-Norge ble IK Hind fra Harstad på 10. plass med 12033 poeng. BFIK snek seg foran Sømna IL i kampen om å bli beste klubb fra Nordland. Differansen var på bare 40 poeng. Det skal tilføyes at ingen klubber fra Nord-Norge var kvalifisert for 1. eller 2. divisjon i sesongen 2020.

I kvinneklassen hadde vi ikke tilstrekkelig med poeng (minst 5000) til å komme med på lista. Beste klubb fra Nord-Norge ble IL  BUL Tromsø på 5. plass - bare én plass fra opprykk til 2. divisjon. Beste Nordlandsklubb ble Sømna IL på 8. plass.Avlysning av treninger

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Nov 2020

I en pressemelding 6. november skrev Bodø kommune som følger:

"Med bakgrunn i de nye nasjonale retningslinjene, og smittesituasjonen i Bodø kommune anbefales det at ungdom i ungdoms- og videregående skolealder tar en pause fra fritidsaktiviteter i en tidsbegrenset periode. Denne anbefalingen gjelder fra nå til og med søndag 15. november."

På bakgrunn av dette avlyser Bodø Friidrettsklubb alle treninger fram til og med 15. november.

Bekreftelse på om vi gjenopptar treningsaktiviteten igjen den 16. kommer på slutten av kommende uke.Trener 1-kurs i Mørkvedhallen

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 29. Okt 2020

8 deltakere fra Bodø og 2 fra Mosjøen var med på trener 1-kurset som ble avviklet i Mørkvedhallen sist helg. Instruktør var Kjell Vidar Norheim fra Hattfjelldal. 

Veldig bra at våre trenere på denne måten blir tilført ny kunnskap og kompetanse. Del 2 av kurset skal avvikles i april/mai neste år.Stevneplanen for sesongen 2021 er lagt

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 27. Okt 2020

10 representanter fra styret, trenerne og stevnefunksjonærene møttes tirsdag for å lage planen for stevner og øvelsesprogram i 2021.Vi tar sikte på å avvikle 5 innendørsstevner i Nordlandshallen i vinter så framt koronasituasjonen tillater det. 4. mai starter utendørssesongen i Mørkvedlia, det blir i alt 9 eller 10 stevner på tirsdager fra begynnelsen av mai til slutten av september.


Tinestafetten er lagt til tirsdag 11. mai, og Sparebank 1- lekene avvikles 14. og 15. august.

Så snart styret har vedtatt planen i neste uke og Friidrettskretsen har godkjent stevnene, vil terminlista bli lagt ut på vår hjemmeside og i Sportsadmin.Treningssamling i Steinkjer

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Okt 2020

Informasjon om utvidet Lerøy-samling.

13. – 15. november 2020

Nordland Friidrettskrets ønsker alle født  2005-2008 velkommen til friidrettssamling i Steinkjerhallen helga 13. – 15. november.

Overnatting med frokost og kveldsmat ved Tingvold Hotel, Steinkjer

Klubbtrenere og foreldre er hjertelig velkommen som observatører. 

Tema for samlingen: Ren utøver. De som ikke har vært gjennom ren utøver programmet skal være med her.

Trenere: Thaya Arumairasa- kast. Jan Olav Eriksen- sprint. Frode Nilssen- mellom og lang. Kjell Vidar Norheim- hekk og alle hoppøvelsene.

Innhold fredag: 

Fra kl.18.00 og utover: Ankomst hotellet, registrering og kveldsmat.

Innhold lørdag:

0730 – 0900           Frokost

1000 – 1200           Teknikktrening friidrett   Inndeling i grupper.

1200 – 1315           Lunsj

1400 – 1500           Ren utøver v/Oddbjørn Floan Antidoping Norge

1500 – 1700           Teknikktrening friidrett   Inndeling i grupper .

1900 – 2000           Middag

2000 – 2200           Sosialt samvær med Quiz (lagkonkurranse?) og frie aktiviteter! 

2300 – 0700           Det skal være ro på rommene! Mobiltelefoner slås av. God natt! 

Innhold søndag:
 
0730 – 0900           Frokost

1000 – 1230           Teknikktrening friidrett   Inndeling i grupper og rullering

1230-1300               Avslutning og hjemreise.          

Vi forholder oss til enhver tids gjeldende coronavettregler. 

Generell informasjon: 

Påmelding til samlingen sendes samlet klubbvis og må inneholde:

 • navn
 • konkurranseklasse
 • hovedøvelse(r)
 • klubb
 • telefonnummer til pårørende

For at vi skal bli best mulig kjent og få til et så bredt og godt sosialt miljø på samlingen forutsetter vi at alle benytter overnatting og serveringstilbudet for samlingen. 

Vi må også ved påmelding få kunnskap om noen har allergier, sykdommer (mat osv.) som vi må ta hensyn til og legge til rette for. 

Overnatting skjer på Tingvold Hotel.

Hva må du minimum ha med av utstyr:  

 • Nok treningstøy og sko for trening
 • Rent, tørt tøy til mellom økter og på fritid
 • Eventuelle medisiner du er avhengig av
 • Egen drikkeflaske
 • Toalettsaker
 • Litt penger til snop (lørdag)

Sted:                    Friidrettshallen på Campus Steinkjer. 

Påmeldingsfrist:  11.11.20  Bindende!
Påmelding:          gunnarp358@gmail.com       
 Egenandel:          800,- kroner

Klubbene blir fakturert i etterkant av samlingen. 

Nordland friidrettskrets
Gunnar Pedersen                                                                                Kjell Vidar Norheim

Kretsleder                                                                                            sportslig leder
Klubbtreff med engasjement

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 14. Okt 2020

20 personer hadde funnet veien til klubbtreffet i går kveld. Her ble det gjort et kort tilbakeblikk på sesongen 2020, men mest av alt ble tida brukt på å orientere om og diskutere treningene i høst og vinter og utendørssesongen 2021. Her var det mange som engasjerte seg, og det kom fram mange gode ideer og forslag om hvordan vi skal tilrettelegge aktiviteten best mulig i tida som kommer - ideer som styret bør ta med seg i den videre planleggingen.

I tida framover vil det bli lagt stor vekt på kompetanseutvikling for våre trenere, og 10 personer har så langt meldt sin interesse for å delta på trener 1-kurset som avvikles i helga 23.-25. oktober i Mørkvedhallen. Del 2 av kurset vil arrangert til våren.

Under møtet ble det klart at vi utvider treningstilbudet for rekruttene til 2 dager uka - mandag (17.00-18.00) og onsdag (18.00-19.00).

Vebjørn Røed orienterte om treningsgruppen for mellom- og langdistanseløpere som starter opp onsdag 14.10 kl 19.00 med oppmøte ved siden av Rapida Alsgård/Grønnåsen.Økonomisk håndsrekning fra Bodø Bauta Løpeklubb

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 5. Okt 2020

Vi har tidligere påpekt at løperne fra Bodø Bauta Løpeklubb har utgjort en vesentlig del av deltakerne på våre stevner i 2020 og har vært et positivt innslag. Nå har klubben kommet et annet positivt bidrag til BFIK. De har stilt til rådighet noe over kr 30.000,- til innkjøp av utstyr knyttet til avvikling av stevner. Takket være dette har det i disse dager vært mulig for oss å gå til innkjøp av bl a en ny server til bruk i Målhuset og en elektronisk rundeteller. 

Vi er svært takknemlige for bidraget som vil sette oss i stand til å gjennomføre en enda bedre stevneavvikling i sesongene framover. Vi ser fram mot fortsatt godt samarbeid i sesongen 2021!11. plass i lagserien

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Sep 2020

Den siste oversikten fra NFIF viser at Bodø Friidrettsklubb ligger på 11. plass i 3. divisjon menn. Nesten synd at sesongen er over. Vi har jo utøvere som er kapable til å løpe litt fortere og kaste/hoppe litt lengre. Vi er beste klubb fra Nordland, men ligger an til å bli slått av en nordnorsk klubb, IK Hind fra Harstad.Framgang i lagserien

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 18. Sep 2020

I løpet av sommeren har våre utøvere prestert resultater som gjør at vi kan registrere en stor framgang i poengfangsten i lagserien. En uoffisiell utregning som vi har foretatt viser at vi er oppe i 11509 poeng, mens i oversikten som NFIF la fram i august var vi registrert med 9160 poeng. Det ga en 17. plass i 3.divisjon. Forbundet presenterte en nu oversikt helt i begynnelsen september, men her var vi ikke med fordi vi hadde falt ut av lista over de 20 beste klubbene, 11509 ville imidlertid ha gitt en 5. plass på den lista, men vi er vel ikke den eneste klubben som har forbedret sine resultater på slutten av sesongen. Vi må vel derfor regne med at vi havner litt lenger nede når den endelige lista presenteres.


Framgangen vår skyldes at vi nå har resultater i 12 obligatoriske øvelser og og med at vi har fått med 1500m, tresteg og spyd. Vi har også hatt resultatforbedringer på 500m og i høyde. Også i de valgfrie øvelsene har vi registrert flere resultater som gir høyere poengsummer enn de vi hadde i august. 

Det er Vebjørn Røed's resultater på 5000m (15.23.06) og 3000m (8.52.83) som gir de høyeste poengsummene - henholdsvis 721 og 716.

Når det gjelder lagserien for kvinner, så har vi dessverre ikke tilgang til tilstrekkelig bakgrunnsmateriale til å foreta en beregning på egen hånd, men vi lover og komme tilbake til den når informasjonen fra NFIF foreligger. Vi regner med at det kommer en ny statistikk når NM senior et avviklet.
Vil du bli medlem av Ungdomsutvalget i NIK?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 14. Sep 2020

Ungdomsutvalget i Nordland Idrettskrets søker nye medlemmer. Ungdomsutvalget arbeider aktivt ut mot ungdommer rundt om i klubber i Nordland og er også en viktig påvirkningskilde inn mot styret i Nordland Idrettskrets. Å være representant for ungdomsutvalget gir verdifull erfaring innenfor styringsarbeid, men er også sosialt og gir gode muligheter for nettverksbygging innenfor idretten 😊

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets er et arbeidsutvalg bestående av 6-8 idrettsungdommer i alderen 15-25 år, bosatt i Nordland. Nå søker utvalget nye medlemmer!


 

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets arbeider bl.a med:

 • klubbesøk/avholde temakvelder om ungdomsidrett
 • å være høringsinstans for kretsens styresaker som omhandler ungdom
 • markedsføre kretsens kurs og tilbud for ungdom
 • skape møteplasser for ungdom i nordlandsidretten
 • delta i og bidra til ungdomsnettverket i norsk idrett


Er du interessert i å ta denne utfordringen, så send ei melding til post@bodofriidrett.no innen 15. oktober Ring 950 04 562 hvis du vil vite mer.Hva er OpenTrack

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 9. Sep 2020

       

 

 Hva er OpenTrack 

Dette skal bli den komplette moderne plattformen for friidretts arrangement.

De europeiske og internasjonale friidrettsforbundene har utviklet den åpne standarden for utveksling av data innen friidrett. Dette felles språket gjør det mulig for friidrettsverdenen å kommunisere enkelt og for å vise sine resultater for verden.

Resultatsystemet tar sikte på å vise resultatene av friidrettskonkurranser på nettet så fort som mulig.

 • Idrettsutøvere og tilskuere kan se resultater raskt og på stedet i et mobilvennlig format.
 • Lagsresultater/poeng kan beregnes av systemet uten forsinkelse.
 • Når resultatene er publisert, er resultatene tilgjengelige i et standardformat og kan umiddelbart brukes av statistikere på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Redusert arbeidsbelastning for ansatte og frivillige.

Bodø Friidrettsklubb er som tidligere nevnt i ferd med å ta i bruk arrangementsprogrammet OpenTrack     til avvikling av våre stevner.

Det ble testet litt på stevnet 1. september, men på stevnet 15. september er planen å benytte systemet i alle øvelsene - både i løp, hopp og kast, da mye som en læring for klubben.

 Målet er at ved SpareBank1 Lekene 2021 skal det arrangeres fult ut på plattformen OpenTrack.

 5 personer i klubben er gitt såkalt «Klubbadmin» og disse skal etter hvert kunne sette opp et friidrettsstevne – det er lite eller ingen beskrivelse av systemet for bruk ved friidrettsarrangement hvor friidrettens regelverk er innarbeidet pr. tiden, slik at mye har blitt selvlæring enkeltvis eller samlet i startfasen.

 Klubben ved Nestleder hadde invitert til «Kurs i OpenTrack» mandag 7. september i Idrettens Hus, Aspmyra stadion. 

Dette var oppstarten, men mange flere kurs må til før vi er over på den nye plattformen OpenTrack.

Senere kommer streaming og vi er klar for større arrangementer, noe det nye Målhuset har tatt høyde for.

Klubben har kjøpt inn 2 stk. nettbrett for i første omgang å benyttes til å rapportere inn fra tekniske øvelser. 

Disse er satt opp med adresse til:

norway.opentrack.run – hvor brukeren (er på forhånd invitert som bruker/recorder) -logger seg inn – velger stevne – og øvelse – og Startliste for den valgte øvelse kommer opp (betegnelsen er pr. tiden 

«Field Card») 

Det er nå produsert robust nettbrett for all slags vær.

Flere nettbrett må på plass for å dekke alle øvelser som pågår samtidig:

 • lange kast – kule – lengde/tresteg – høyde – stav og løp.

I løp kan startordner laste inn online – de som ikke møter opp – DNS –

likeså tyvstart – false start – FS.

Vi kan over tid anskaffe utstyr/programvare og trådløs kobler startkontrollen opp mot FinishLynx – el. tidtagersystemet. 

Noen norske klubber har benyttet systemet og da spesielt for løp.

Vi har hatt stor hjelp av Roar Holen fra Andro data i startfasen

(han var også i Bodø dagene før NM junior 2009, hjalp til med oppsett av

el. tidtakingen og resultat tavle i forkant av mesterskapet).

Systemet er utviklet i England med samarbeid EAA og WA, derved er det som er beskrevet for friidrett en blanding på engelsk og norsk.

Det er mye som mangler/ikke fungerer – klubbene er beskrevet med koder

(Bodø Friidrettsklubb heter BODF) – likeså er ikke årsklassene nok detaljerte –

regelverket er ikke godt nok innarbeidet – det være seg bedømme rekkefølge etc. – ref. «Friidrettens regelverk for utøvere og ledere»

De norske «utviklerne» skal starte opp med komplettere den norske utgaven (norway.opentrack.run) senhøsten 2020 etter Norgesmesterskapet.

Vi inviterer foreldre, dommere og funksjonærer på våre stevner til å ta fem mobilen, nettbrettet eller PC til å logge seg inn på: https://norway.opentrack.run/nb/

Trykk på «Konkurranser» - velg det stevnet du vil følge – Resultater: 

 • Pågår – arrangementet er ikke ferdig (eller kanskje til og med ikke startet.
 • Foreløpig – resultatene er ikke fullstendig eller ikke godkjent (gult banner)
 • Offisiell – endelige resultater er lagt inn og godkjent (grønt banner) 
 • I de tekniske øvelsene hopp/kast kan du sitte hjemme eller tribunen å følge med på det enkelte hopp/kast, hvor resultatene popper opp på telefonen/nettbrettet og i løp så fort resultatene er lastet over fra målkamera.

 5. plass til Nordland i Lerøylekene

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 6. Sep 2020

Nordland kom på 5. plass av de 6 kretsene som deltok i Lerøylekene i Trondheim i helga. Lekene er for 13 og 14-åringer, Her er lista:

1.Sør-Trøndelag394 poeng
2.Møre og Romsdal313 poeng
3.Nord-Trøndelag294 poeng
4.Troms288 poeng
5.Nordland272 poeng
6.Finnmark52 poeng

Det var jentene som gjorde det best for Nordland. De sto for hele168 poeng, og under søndagens stevne tok  de 6 av 7 gullmedaljer i J14. Blant guttene manglet Nordland deltakere i for menge øvelser til at det kunne bli noen topplassering sammenlagt.

Fra Bodø Friidrettsklubb deltok Theodor Gansmoe Furnes (G13) ,Johanne Elisabeth Hildahl (J13) og Elise Nyvold Duesund (J13).
Innbydelse til årets siste banestevne

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 4. Sep 2020

Bodø Friidrettsklubb inviterer til årets siste kretsstevne i Mørkvedlia Idrettspark tirsdag 15. september kl 17.00 (merk klokkeslettet).

Øvelser:

200m alle klasser
1500m fra G/J12 og oppover til senior
2000m for G/J
3000m for G/J 15 og oppover til senior
Lengde satssone G/J Rekrutt, G/J 11 og 12
Tresteg G/J 13 og oppover til senior
Spyd alle klasser
Slegge MJ 18-19 og MS

Påmelding på MinIdrett https://minidrett.nif.no/Event#333298-011
Ved problemer, send melding til hpludvig@online.no med opplysning om navn, fødselsår og øvelse(r).Kurs i OpenTrack

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 3. Sep 2020

Bodø Friidrettsklubb er i ferd med å ta i bruk arrangementsprogrammet OpenTrack til avvikling av våre stevner. Det ble testet i beskjeden målestokk på stevnet denne uka, men planen er å anvende det på stevnet 15.09. Derfor inviterer vi alle som er dommere og funksjonærer på våre stevner til opplæring i programmet  mandag 7. september kl 18.00 i Idrettens Hus, Aspmyra stadion, 2. etasje.

Deltakerne må ha med egen PC/nettbrett.
Av smittevernhensyn ber vi om forhåndspåmelding til hpludvg@online.noNettbutikken for kjøp av klubbens trenings- og konkurranseutstyr er nå åpen

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Sep 2020

Trimtex's nettbutikk for bestilling av BFIKs treningstøy er nå åpnet.

Nettbutikken stenger 27.09.2020 med forventet levering i uke 46.

Her er litt informasjon om fremgangsmåte:

Før du kan starte å bestille må du registrere deg.
Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller “Ny konto” om det er første gang du bestiller fra oss. På mobil må du scrolle litt nedover på siden for å finne disse to valgene.

Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken: trimtex.no/no/teamshop/bodøfriidrett

Eller logg inn med aktiveringskode/teamkode: bodøfriidrett

Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har gått gjennom.

Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox for at det skal fungere optimalt, f.eks vil brukere av Internet Explorer kunne oppleve noen problemer.

Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på klubbnavnet øverst på siden for å komme tilbake igjen. På mobil vises dette ved å gå på menyen øverst til venstre.

Hvis noen har problemer med å logge inn, eller andre henvendelser, nøl ikke med å ta kontakt enten på support@trimtex.no eller per telefon 37 26 91 00.

Imidlertid har klubben kjøpt inn noen plagg som det er anledning for medlemmene å kjøpe. En oversikt over hvilke plagg vi har finner dere her: Treningstøy BFIK V20.xlsx

Her finner dere en oversikt over hvilke plagg som inngår i kolleksjonen: Collection-- Bodø friidrett (1).pdf

Skulle dere være interessert i å kjøpe noen av plaggene vi har på lager, er det bare å ta kontakt med Rikke Lünell, tlf 472 54 954, e-post rikke.lunell@yahoo.no 

Vi minner derfor på at utøvere som deltar på stevner og andre arrangementer der klubben betaler startkontingent/påmeldingsavgift minimum skal benytte følgende bekledning: 

 • BFIKs t-skjorte/overdel i alle konkurranser
 • BFIKs t-skjorte eller jakke under premieutdelinger etc.

Dersom man ikke benytter klubbens shorts/bukser, skal disse være blå eller svart.

PS – Det er flere aktive som ikke har konkurranseshorts med klubbens emblem fra vår Klubbkolleksjon –

         dersom du deltar på arrangement på nasjonalt nivå utenfor Bodø kan du ved inngangskontroll 

         til konkurransearena for riktig startnummer og konkurransedrakt bli stoppet.
Fin friidrett under gode forhold

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Sep 2020

Vebjørn Røed (18) løp 5000m på 15,23,06 under tirsdagens stevne i Mørkvedlia, og slo dermed den gamle personlige rekorden fra NM Junior med mer enn 5 sekunder. Tida er også ny klubbrekord for junior i Bodø Friidrettsklubb.

August Larem Svare (17) gikk over 1,82 i høyde, og forbedret dermed sin personlige rekord fra helgas UM med 1 cm. Det gir for øvrig 923 poeng på den såkalte Tyrvingtabellen.

Det ble også satt flere andre personlige rekorder, og på 5000m deltok det hele 10 løpere.

Alle resultatene finner du på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister

Årets siste banestevne blir arrangert 15. september kl 17.00. Lagserien i friidrett

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 29. Aug 2020

Visste dere at vi er med i lagserien i friidrett der vi ligger på 17. plass i 3. divisjon for menn med 9160 poeng? De obligatoriske øvelsene omfatter alle øvelser som står på NM-programmet for senior. Vi kan ha med inntil 12 resultater, men vi mangler 3 resultater i obligatoriske øvelser. Det kan være 1500m, 110m hekk, 400m hekk, 3000m hinder, 10000m, stav, tresteg, slegge og spyd.
Kanskje vi burde tenke på dette når vi setter opp øvelsesprogrammet for det siste kretsstevnet 15. september? Det burde i alle fall være mulig å få med et resultat på 1500m, korthekken, tresteg, slegge og spyd?

Her kan du se den totale stillingen i lagserien for menn: https://www.friidrett.no/nyheter/tjalve-og-tyrving-i-tet-i-lagserien-2020/   

Vi er selvfølgelig også med i lagerien for kvinner, men her har vi så få tellende resultater i 3. divisjon at vi ikke har poeng nok til å bli med på lista over de 20 beste. Vi mangler noteringer i alle løp over 100m og i   bl a kule, diskos og spyd..

Vil du lese mer om lagserien kan du følge denne linken: https://www.friidrett.no/link/41720b3e899147199a611c0ab75d881b.aspx
4. plass til August i UM

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 29. Aug 2020

August Larem Svare kom på en delt 4. plass i G17 under andre dag av Ungdomsmesterskapet på Jessheim. Han forbedret sin personlige rekord med 1 cm til 1,81. Dette var samme resultat som bronsemedaljevinneren, men August hadde et riv mer på lavere høyder. 
Lerøylekene flyttet til Trondheim

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Aug 2020

Norges Friidrettsforbund har i ettermiddag sendt ut flg melding:

"Måndalen Idrettslag og Norges Friidrettsforbund har denne uken foretatt en ny risikovurdering av bo/spiseforholdene for utøvere og ledere under årets Lerøy-leker, og dessverre kommet frem til at vi ikke er komfortable med tilgjengelig løsning i Måndalen.

Den eneste alternative boløsningen er overnatting på skole/forsamlingshus, og eventuelle smittetilfeller her vil ha store konsekvenser. 

Det har også vært forsøkt å bestille hotell i nærheten av Måndalen, men alt er dessverre fullbooket.

Måndalen er et lite lokalsamfunn som vi må sørge for å ta vare på, og mange av de frivillige har jobber de skal tilbake til som er uforenelig med en slik risiko.

Det er derfor med tungt hjerte at vi sammen har bestemt at arrangementet i Måndalen avlyses, og vi beklager dette veldig for deltakere, ledere og frivillige som i utgangspunktet hadde gledet seg til nok et flott arrangement i Måndalen.

Heldigvis har vi en løsningsorientert og positiv gjeng i Trondheim som på kort varsel har bestemt seg for å ta over årets Lerøy-leker for Midt- og Nord-Norge. Vi er utrolig takknemlige for dette, og det gjør at avgjørelsen føles litt lettere. Ungdommene får faktisk gjennomført Lerøy-lekene allikevel!

Stevnestart i Trondheim vil mest sannsynlig bli 14:00, med tidlig stevnestart på søndag. Overnatting vil bli på Scandic Lerkendal, mens selve friidrettsstevne vil foregå på Øya. Arrangøren i Trondheim vil komme ut med mer info til kretsene ila neste uke"

Fra Bodø Friidrettsklubb er flg utøvere uttatt til lekene som er for 13 og 14-åringer:

Theodor Gansmoe Furnes - 60 m, 200 m, lengde, høyde og slegge.

Johanne Elisabeth Hildahl - lengde, kule, høyde og spyd.

Elise Nyvold Duesund - 60 m, 200 m, lengde og høyde

.  August til UM

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Aug 2020

August Larem Svare er eneste deltaker fra BFIK i Ungdomsmesterskapet (UM) som arrangeres på Jessheim til helga. Han stiller til start i høyde for G17. August satte personlig rekord i forrige helgs Sparebank 1 Leker med et sprang på 1,80. Med det resultatet ligger han på delt 3. plass på landsstatistikken for G17 i 2020. Vi ønsker han lykke til.

Noen flere representanter fra BFIK ser det ut til å bli i Lerøylekene for 13- og 14-åringer i Måndalen (Romsdal) 5. og 6. september. Vi kommer med flere detaljer når startlistene for stevnet er klare.
Noen går og noen kommer

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Aug 2020

Det har vært en viss bevegelse i medlemsmassen i vår og sommer, og skal vi omtale noe av det som har skjedd.

Trenere:
Vi har tidligere fortalt at Sebastian Hegreberg har sluttet som trener for 10-13 år på grunn av flytting til Trondheim. Henrik Lünell Alstadhaug har overtatt ansvaret for denne aldersgruppen, men det jobbes for å danne trenergruppe for både 10-13 og rekrutt.
Linda Evjen har sluttet som kasttrener.

Utøvere:
Flg utøvere har forlatt oss:
Sebastian Hegreberg (2001) -> Trondheim -> studier ved NTNU
Milla Thorshaug (2004) -> Steinkjer -> Idrettsfag med friidrett -> Overgang til Steinkjer FIK
Amalie Evjen Olsen (2002) -> lagt opp
Andreas Peters Fuglstad (2002) -> teller på knappene

Tidligere i år kom flg utøvere hjem fra utvekslingsopphold i utlandet:
Vebjørn Røed (2002)
Henrik Lünell Alstadhaug (2002)

Nye medlemmer i sommer:
Else Isachsen Aune (2011)
Erlend Hunstad (1982)
Julie Marie Kaspersen Katralen (2006)
Catharina Sofie Aune Rambjør (2012)
Marcus Rambjør (2010)
Ulrik Rambjør (2008)
Scott Thomas Robertsen (2013)

Det er dessuten 2-3 gutter og jenter som vil delta på trening noen ganger framover for å se om friidrett er idretten for dem

Utmeldinger:
Vi har hatt 6-7 utmeldinger i sommer - hovedsaklig utøvere som har vært med hos oss i relativt kort tid.

Status:

Pr i dag har vi 87 betalende medlemmer, men det er fortsatt et tosifret antall medlemmer som ennå ikke har betalt den beskjedne medlemskontingenten på kr 200,-. Det samme gjelder for aktivitetsavgiften for 2. halvår 2020.Invitasjon til kretsstevne

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 20. Aug 2020

Bodø Friidrettsklubb inviterer til kretsstevne tirsdag 1. september 2020 kl 18.00 i Mørkvedlia Idrettspark. Øvelsesutvalget ser slik ut.:

G/J Rekrutt: 11, 12 13 år: 60m, 600m, høyde, diskos
G/J 14 år: 100m, 400m, høyde, diskos
G/J 15 år: 100m, 400m, 2000m, høyde, diskos
G/J: 16 år: 100m, 400m, 3000m, høyde, diskos
G 17 år: 100m, 400m, 5000m. høyde, diskos
J 17 år: 100m, 400m, 3000m, høyde, diskos
MJ18-19, MJ20-22, MS: 100m, 400m, 5000m, høyde, diskos
KJ18-19, KJ20-22, KS: 100m, 400m, 3000m, høyde, diskos

Påmelding på Minidrett https://minidrett.nif.no/Event#333297-011 innen 31. august kl 23.59.
Opplever du problemer med dette, send e-post til Hpludvig@online.no med navn, fødselsår og øvelse(r).

 
Sur vind, smittevern, mye idrettsglede og mange gode prestasjoner

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Aug 2020

Overskrifta bør vel kunne være en rimelig grei oppsummering av de 44. Sparebank 1 Leker i Mørkvedlia Idrettspark denne helga.

Ved avslutning av stevnet ble det delt ut bestemannspremier i form av gavebrev fra Sparebank 1 til 8 utøvere med de beste prestasjonene i korte løp, lange løp, hopp og kast. Og her er vinnerne:

Gruppe

Navn

Klubb

Øvelse

Resultat

Poeng

Korte løp gutter

Tobias Johansen

IK Hind

400m G17

51,73

990

Lange løp gutter

Teodor Johansen

IK Hind

800m G17

2,03,08

899

Hopp gutter

Sigve Mjølkalid

SMIL Engavågen

Høyde G12

1,41

937

Kast gutter

Sigve Mjølkalid

SMIL Engavågen

Spys G12

30,81

856

Korte løp jenter

Maja Kristin Sørmo

Hattfjelldal TL

60m hekk J14

10,54

840

Lange løp jenter

Emilie Bjørkmo Ånonli

Rana Friidrettsklubb

600m J11

2,07,82

572

Hopp jenter

Maja Kristin Sørmo

Hattfjelldal IL

Høyde J14

1,50

940

Kast jenter

Åse Vik Larsen

Hattfjelldal IL

Kule J14

8,97

887

Resultater fra dag 2 av lekene finner du her:

Resultatliste Sparebank 1 Lekene 2020 - 2.dag.pdf

Bildet viser at vi tok smittevern på alvor: 1 kule til hver deltaker.2 bronsemedaljer og en klubbrekord i NM Junior

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Aug 2020

Torkel Andreassen Bjørbæk (21) sikret seg 2 bronsemedaljer under helgas NM for junior i Kristiansand. I kule støtte han 12,83 i sitt eneste godkjente støt, og han var ikke mange centimetre fra gullmedaljen. I diskos oppnådde han 41,71 i klasse U23.

Vebjørn Røed (18) løp 5000m på 15,28,35 i U20 og fikk med det en meget hederlig 6. plass. Tida er ny klubbrekord for junior. Den gamle lød på 16,26,9 og skrev seg helt tilbake til 1983. Litt av en forbedring med andre ord.

Vi gratulerer begge med utmerket innsats.Sparebankleker i gråvær og vind

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 15. Aug 2020

Værgudene var ikke på arrangørens side da 1. dag av Sparebank 1 Lekene i regi av Bodø Friidrettsklubb ble avviklet i dag. Særlig løperne på 60m og 100m ble sterkt hemmet av vinden, men det ble likevel oppnådd flere gode resultater, Den beste prestasjonen denne lørdagen sto Tobias Johansen (G17) fra Hind Harstad for da han løp 400m på 51,73 som gir 990 Tyrvingpoeng.

Resultatene fra denne dagen finner du her:

Resultatliste Sparebank 1 Lekene 2020 - 1.dag.pdf

Resultat 4x60m stafett Sparebank 1 Lekene 2020.xlsxSparebank 1 Lekene - smånytt

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 13. Aug 2020

Utdeling av startnummer og informasjon

Vi ber en leder fra hver klubb om å hente konvolutten med startnummer og informasjon i Målhuset lørdag morgen (ev søndag morgen for de som har deltakere bare denne dagen).

Mat og drikke

På grunn av koronasituasjonen har vi sett oss nødt til å droppe det tradisjonelle pizzapartyet på lørdag kveld. Kafeen i kantina i Mørkvedhallen vil være åpen begge dagene, men det blir dessverre ikke vafler og lapskaus å få. I stedet har vi satset på ferdig innpakket mat fra leverandør (bl a bagetter) og varm og kald drikke. Det blir ikke mulig å betale med kontanter - bare betalingsterminal og Vipps.

Skulle ikke dette være nok, finnes det flg tilbud i gangavstand fra banen:
- Pizzabakeren
- Fellini pizza
- COOP Extra
- Joker

Øvelsesprogrammet og tidsskjemaet

Det er tilbud om en lang rekke øvelser i alle klasser, og mange har benyttet seg av muligheten til å melde seg på i mange øvelser - særlig blant de yngre utøverne. Det gjør utarbeidelsen av tidsskjemaet til en utfordring, men det er lagt vekt på å unngå kollisjoner. Skulle dette likevel oppstå - f eks ved deltakelse i løp og i en teknisk øvelse, går det jo an å be funksjonæren om utsettelse av et hopp/kast til løpsøvelsen er unnagjort. Det er viktig for framdriften av stevnet at løpsøvelsene går til fastsatt tid.
Smittevern under Sparebank 1 Lekene

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 13. Aug 2020

SPAREBANK 1 LEKENE 2020 – SMITTEVERN

Bodø Friidrettsklubb vil som arrangør gjøre sitt ytterste for at alle deltakere, trenere/ledere/ledsagere, funksjonærer og publikum skal føle seg trygge på arenaen. Vi legger til grunn «NFIF’s Retningslinjer for gjennomføring av stevner 2020». Retningslinjene finner du her: https://www.friidrett.no/contentassets/723a174bc50d4bee98c52e5d5ed6540e/bane_040820.pdf

Retningslinjene er også å finne på oppslagstavla på målhuset.

Arrangementsansvarlig/smittevernansvarlig på stevnet er:
GUNNAR PEDERSEN
 
90787652
 guped3@online.no

Alle på arenaen er pliktig å rette seg etter hans anvisninger.

Vi ber alle tilstedeværende  – funksjonærer – utøvere – trenere og ledere - om å følge disse fem enkle smittevernrådene:

 1. Hold avstand – 1 meter 
 2. Vask hender før og etter trening/konkurranse
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4. Syk? Bli hjemme
 5. Bruk egen drikkeflaske

Det blir satt ut flasker med Antibac ved alle konkurransestedene og andre sentrale punkter. 

I alle løpsøvelser skal bekrefte sin deltakelse 1 time før konkurransestart ved å krysse av på listene som henger på oppslagstavla på målhuset. Ta Antibac på hendene før du tar blyanten for å krysse av ditt navn.

Funksjonærene på konkurransestedene vil informere om hvilke smittevernregler som gjelder for den enkelte øvelse. Det er viktig å følge deres råd og veiledning!

Stevner kan avholdes med inntil 200 personer. I tråd med helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet inkluderer dette deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke. Dette inkluderer blant annet dommere og funksjonærer. Det må påses at også personer som oppholder seg på oppvarmingsområdet overholder de generelle smittevernreglene.

Det er rundt 100 påmeldte deltakere på stevnet. Det betyr at det kan være ytterligere 100 personer til stede rundt arenaen (ledere, trenere, tilskuere, foresatte, søsken og andre).

Under konkurransene er det bare utøvere og dommere/funksjonærer som skal befinne seg inne på arenaen. Trenere/ledere kan likevel bistå utøverne ved forberedelse til start i løpsøvelsene og i andre spesielle situasjoner. 

I konvoluttene med startnummer m.v. som klubbene kan hente i målhuset på lørdag morgen finnes det også er skjema der klubbene skal føre opp informasjon om alle trenere, ledere/reiseledere og ledsagere som følger utøverne. Skjemaet leveres i utfylt stand til sekretariatet innen kl 12.00 på lørdag.

 92 deltakere i Sparebank 1 Lekene

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 10. Aug 2020

Ved påmeldingsfristens utløp hadde vi registrert 92 deltakere fra 15 forskjellige klubber.

Deltakerliste i de enkelte øvelsene finner du her:
https://www.bodofriidrett.no/p/29841/deltakelse-i-de-enkelte-ovelsene

Oversikt over påmeldingene fra den enkelte klubb finner du her:  https://www.bodofriidrett.no/p/34947/pameldinger-fra-den-enkelte-klubb

Tidsskjemaene for den enkelte dag finner du under "Spare Bank 1 Lekene"Torkel og Vebjørn til NM junior i Kristiansand

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Aug 2020

Vi kommer til å savne 2 av våre beste utøvere under Sparebank 1 Lekene neste helg. Torkel Andreassen Bjørbæk (21) og Vebjørn Røed (18) drar nemlig til NM junior i Kristiansand som går av stabelen 14.-16. august.

Torkel skal delta i diskos (fredag) og kule (søndag) i U23- klassen, mens Vebjørn løper 5000m i U20 (søndag). Vebjørn får hele 23 konkurrenter på sin distanse, mens Torkel får bryne seg på 6-7 andre sterke menn i sine øvelser.

Vi ønsker dem lykke til!Ny trener for 10-13

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Aug 2020

Mandag overtar Henrik Lünell Alstadhaug (18) hovedansvaret for treningen av gruppen 10-13 år. Han vil etter hvert få bistand av 1-2 andre trenere - litt avhengig av hvor stor treningsgruppen blir utover sommeren/høsten.

Henrik overtar etter Sebastian Hegreberg (19) som har forlatt Bodø for å starte på studier op NTNU i Trondheim. Vi benyttet anledning til å takke Sebastian for hans innsats og engasjement både som trener og som styremedlem i BFIK. Lykke til i Trondheim.
Ny klubbrekord av Vebjørn igjen

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 5. Aug 2020

Vebjørn Røed (MJ18-19) forbedret sin klubbrekord på 3000m for junior til 8,52,83 under gårdagens kretsstevne på Mørkvedlia. Han hadde løpt på 8,53,60 tidligere i sommer. Han er dermed nr 11 på landsstatistikken. På et stevne som ellers hadde beskjeden deltakelse løp David Bertnes Leite (G15) fra Innstranda IL 800m på respektable 2,10,78 som gir 877 poeng på Tyrvingtabellen. 

Alle resultatene fra stevnet finner du på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister 

Neste utfordring for friidrettsutøverne i Bodø og Nordland for øvrig er Sparebank 1 Lekene 15.-16. august med BFIK som arrangør. Påmeldingsfristen utløper 9. august kl 23.59 på MinIdrett https://minidrett.nif.no/ BFIK inviterer til nytt friidrettsstevne

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 9. Jul 2020

Tirsdag 4. august kl 18.00 ønsker Bodø Friidrettsklubb velkommen til nok et friidrettsstevne i Mørkvedlia Idrettspark. Stevnet skulle egentlig ha gått 28. juli, men av arrangementstekniske årsaker har vi valgt å utsette det ei uke.

Øvelsesprogrammet denne gangen ser slik ut:

G-Rekrutt/J-rekrutt: 60m, høyde, kule
G11/J11/G12/J12: 60m, høyde, kule
G13/J13: 100m, 600m, lengde med satssone, kule
G14/J14: 100m, 600m, lengde, kule
G15/J15: 100m, 2000m, lengde, kule
G16/J16, G17/J17: 100m, 3000m, lengde, kule
MJ 18-19/KJ 18-19: 100m, 3000m, lengde, kule,
MJ 20-22/KJ 20-22: 100m, 3000m lengde, kule, diskos
MS/KS: 100m, 3000m, lengde, kule

Påmeldingen i Min Idrett åpner 10.07, og påmeldingsfristen er 03.08 kl 23.59.

Vi minner om friidrettsforbundets bestemmelse om at alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk. https://www.friidrett.no/lopinorge/lisens/
Fri påmelding til Ungdomsmesterskapet (UM) 2020

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Jul 2020

Utøvere fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark har fri påmelding uten kvalifikasjonskrav til Ungdomsmesterskapet (UM) på Jessheim 28.-30. august. Det framgår av invitasjonen som nå er sendt ut av arrangøren Ull/Kisa Friidrett. UM omfatter klassene 15, 16 og 17 år. Les mer her: https://ukifriidrett.no/um-friidrett-2020

Aktuelle utøvere fra BFIK vil få informasjon i nær framtid om hvilke forutsetninger som gjelder for å få økonomisk støtte fra klubben til deltakelse i UM. Vi nevner imidlertid allerede nå at medlemskontingent, aktivitetsavgift og helårslisens må være betalt.Stafetter i Sparebank 1 Lekene

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 7. Jul 2020

Dersom koronasituasjonen ikke endrer seg den nærmeste måneden, bli det det stafetter under Sparebank 1 Lekene 15.-16. august. Det er klart etter at Friidrettsforbundet har endret retningslinjene for konkurranser på bane. Fra 7. juli kan det gjennomføres stafetter på bane, men stafett-pinnen skal desinfiseres mellom hver gang den brukes av forskjellige lag, og utøverne som har løpt stafett må desinfisere hendene etter målgang.

Dermed blir det for første gang 2 stafetter i lekene:

1000 meter stafett for klassene 15 år -> 20-22 år: 4 etapper (100m-200m-300m-400m) Det løpes 2 etapper på delt bane – 2 jenter/kvinner og 2 gutter/menn med maks alder 74 år.

4x60 meter stafett for klassene 11 – 14 år: 2 jenter og 2 gutter - maks alder 50 år

Begge stafettene går som siste øvelser på lørdag.

Som arrangør er vi selvsagt veldig spent på om det kommer deltakere fra områdene utenfor Salten. Vi har allerede fått noen få påmeldinger fra Narvik og Rana, og det lover jo godt.

Som det framgår av innbydelsen til årets leker, kan vi denne gang ikke tilby overnatting på Universitetet. Vi har  imidlertid inngått en avtale med Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø som har reservert 10 tremannsrom og 23 twin rom til flg idrettspriser: 895,- enkelt, 995,- dobbelt og 1195,- for trippel rom per natt .

Bestillinger fra klubbene sendes på mail til nordlys.konferanseansvarlig@olavthon.no innen 13. juli.
Referansenummer 29452998 sparebank 1 lekene.

Hele innbydelsen til Sparebank 1 Lekene 2020 finner du her: https://www.bodofriidrett.no/p/29833/innbydelse-2020
Trivelig stevne i surt sommervær

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 30. Jun 2020

30 deltakere var påmeldt til de siste friidrettsstevnet i Mørkvedlia på denne siden av sommerferien. Vi hadde bl a Bodø-ferierende deltakere fra Bardu og Sogndal, og et artig oppgjør på 1500m med bl a 5 deltakere fra Bodø Bauta Løpeklubb.

Beste resultat rent poengmessig sto Milla Thorshaug (J16) fra Bodø Friidrettsklubb for med 4,84 i lengde som ga 867 poeng. Blant guttene var David Bertnes Leite (G15) fra Innstranda IL best med 2,12,39 på 800m og 848 poeng.

Fullstendig resultater finner du på: https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister

Neste stevne blir om en måned - 28. eller 30. juli.NYTT KRETSSTEVNE

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 23. Jun 2020

Som vi annonserte på stevnet for ei uke siden, har vi besluttet å invitere til et ekstra kretsstevne 30. juni kl18.00. Vi har satt opp flg øvelser:
G-Rekrutt/J-rekrutt:        60m, lengde med satssone, liten ball
G11/J11/G12/J12:          60m, lengde med satssone,  spyd
G13/J13:                        100m, lengde med satssone, spyd
G14/J14:                        100m, lengde, spyd
G15/J15:                        100m, 800m, lengde, spyd
G16/J16, G17/J17:         100m, 1500m, lengde, spyd
MJ 18-19/KJ 18-19:        100m, 1500m, lengde, diskos, slegge
MJ 20-22/KJ 20-22:       100m, 1500m, lengde, diskos
MS/KS:                           100m, 1500m, lengde
Påmelding som vanlig på Min Idrett https://minidrett.nif.no/ ev til Hpludvig@online.no med opplysning om navn, fødselsår, klubb og øvelse(r) innen 29.06 kl 23.59.


Sparebank 1 Lekene vil gå som planlagt 15. og 16. august

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 21. Jun 2020

I og med at smittevernreglene nå åpner for å gjennomføre arrangementer med inntil 200 deltakere, har styret i BFIK besluttet at Sparebank 1 Lekene skal gjennomføres som planlagt 15. og 16. august. Selvfølgelig blir det visse tilpasninger - bl a kan vi ikke arrangere stafetter, og det blir et endring i opplegget knyttet til overnatting for tilreisende deltakere, da vi ikke kan benytte oss av Universitet i år.

Vi har gjort avtale med Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø som har reservert 10 tremannsrom og 23 twin rom til flg idrettspriser: 895,- enkelt, 995,- dobbelt og 1195,- for trippel rom per natt .

Bestillinger fra klubbene sendes på mail til nordlys.konferanseansvarlig@olavthon.no innen 13. juli.
Referansenummer 29452998 sparebank 1 lekene

De som vil ha behov for transport mellom hotellet og Mørkvedlia Idrettspark (10km) bes sendte melding om dette til post@bodoidrett.no innen 9. august.

Innbydelsen til lekene finnes på https://www.bodofriidrett.no/p/29833/innbydelse-2020 Her blir det etter hvert noen endringer i teksten når ting faller på plass.NYTT FRA STYRET I BFIK

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 18. Jun 2020

På styremøtet tidligere denne uka ble det behandlet en rekke viktige saker for klubbens medlemmer. Vi skal her omtale noen av beslutningene som ble fatte.

Sparebank 1 Lekene går som planlagt

I og med at smittevernreglene nå åpner for å gjennomføre arrangementer med inntil 200 deltakere, var det ingen uenighet i styret om at Sparebank 1 Lekene skal gjennomføres som planlagt 15. og 16. august. Selvfølgelig blir det visse tilpasninger - bl a kan vi ikke arrangere stafetter, og det er lite sannsynlig at overnatting for tilreisende deltakere kan skje på Universitetet. Her arbeider vi med alternative løsninger. Vi er spent på hvor mange tilreisende deltakere vi kan regne med i år.

Innbydelsen til lekene finnes på https://www.bodofriidrett.no/p/29833/innbydelse-2020 Her blir det etter hvert noen endringer i teksten når ting faller på plass.

Ekstra treningsstevne 30. juni

Klubben inviterer til et ekstra treningsstevne 30. juni kl 18.00. Her blir det noen færre øvelser enn på vanlige kretsstevner. Øvelsesutvalg blir klart om noen få dager, og påmeldingen starter over helga.

Ellers ser det ut til av treningsstevnet som er terminfestet til 28. juli blir flyttet til 30. juli.

Treningene fortsetter utover sommeren

De oppsatte treningene fortsetter utover sommeren så lenge det er tilstrekkelig interesse og oppmøte.

Treningstidene ser du her: https://www.bodofriidrett.no/p/29830/treningingstidene-2019-20

Aktivitetsavgift 2. halvår 2020 - reduserte satser

Styret vedtok å redusere satsene for aktivitetsavgift for 2. halvår 2020 med 30% på bakgrunn av oppholdet i trenings- og stevneaktiviteter i vår. De nye satsene er som følger (opprinnelig sats i parentes):

Rekrutt: 437,- (625,-)
11-13 år: 612,- (875)
14-17 år: 787,- (1.125,-)
18-22 år: 787,- (1.125,-)
Senior: 787,- (1.125,-)

Betaligskrav vil bli sendt ut i begynnelsen av juli.

Vi minner samtidig de som har deltatt i trening og stevner i 1. halvår og som ikke har betalt aktivitetsavgift for 1. halvår om at betaling må skje så snart som mulig.

Deltakelse på stevner utenfor Bodø

BFIK tar sikte på å sende deltakere til NM junior (U20 og U22) i Kristiansand 14.-16. august (kolliderer dessverre med Sparebank 1 Lekene) og til Ungdomsmesterskapet (UM) på Jessheim 28.-30. august (15, 16 og 17 år). Vi har utøvere som allerede er kvalifisert til disse mesterskapene, og flere håper vi det blir.

Når det gjelder Lerøylekene for 13- og 14-åringer så blir det avklart denne uka om Nordland Friidrettskrets blir representert på stevnet som er planlagt avviklet 5, og 6. september i Måndalen. Også her hat vi aktuelle deltakere.

BFIK deltar i "Sommeridrett 2020"

Bodø Idrettsråd arrangerer "Sommeridrett 2020" for barn med økonomisk støtte fra Bodø kommune. Det blir friidrett 2 eller ev 3 dager:

23. juli 10.00-14.00 Mørkvedlia
28. juli 10.00-14.00 Mørkvedlia
30. juli 10.00-14.00 Mørkvedlia (ikke 100% bekreftet)

Blir det aktivitet den 30. planlegger vi å tilby deltakerne å være med på et treningsstevne samme dag.

Nytt målhus og lager

Arbeidsgruppa bestående av Dagfinn Røsberg, Sverre Skår og Hans Petter Ludvigsen fra BFIK og Bjørn Håvard Stamnes fra Bodø kommune har lagt fram et skisseutkast for et bygg med grunnflate på 70 kvm i 2 etasjer. Et foreløpig kostnadsoverslag ligger på rundt 3 mill kroner. 

Det forhandles også med kommunen om plassering av det gamle målhuset like vest for det nye bygget. Det gamle huset tenkes brukt i forbindelse med både trening og konkurranser.

BFIK har bedt kommunen om at prosjektet innarbeides i den kommunale planen for idrett og friluftsliv.

Friidrettshall/flerbrukshall i Mørkvedlia

Bodø Fridrettsklubb har i brev til Bodø kommune av 15.06.20 bedt om at kommunen avsetter areal for en kommende friidrettshall/flerbrukshall ved Mørkved Idrettspark.
Amalie Evjen Olsen også med klubbrekord

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 17. Jun 2020

Vi er kommet i skade for å overse en klubbrekord som ble satt allerede i det forrige kretsstevnet. Her kastet Amalie Evjen Olsen (2002) 4-kilos slegga 33,48, noe som er klubbrekord både for junior og senior. 

Den gamle rekorden hadde ikke ukjente Kristin Hunstad fra 1997.Amalie - her riktignok i kuleringenVebjørn Røed med klubbrekord på 3000m

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Jun 2020

Vebjørn Røed (2002)  satte ny klubbrekord for junior på 3000m med tida 8.53.60 under tirsdagens kretsstevne i Mørkvedlia. Den gamle rekorden var fra 1984. Tida er årsbeste i Norge for MJ 18-19.

En annen som løp fort var 15-åringen Nikolai Bøe Sæthre som gjennomførte sin 2000m på tida 6.03.86. Dette er årsbeste i Norge i årsklassen G15 og gir 1005 Tyrvingpoeng. Nikolai er for tiden klubbløs.

Det var også en rekke andre gode resultater i det fine været, og det var gledelig at rundt 40 utøvere stilte til start på stevnet.

Fullstendige resultater finner du på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister

Vi nevner også at BFIK har besluttet å arrangere et ekstra treningsstevne 30. juni kl 18.00. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om noen dager.

Vebjørn RøedVelkommen til nytt kretsstevne i Mørkvedlia

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 9. Jun 2020

Tirsdag 16. juni kl 18.00 inviterer Bodø Friidrettsklubb til nok et kretsstevne i Mørkvedlia.

I disse koronatider har vi som arrangør en rekke bestemmelser å forholde oss til. Stevnet kan bl a avholdes med bare inntil 50 personer som inkluderer deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Dommere og funksjonærer er altså ikke inkludert i tallet på 50.

De fullstendige retningslinjene for avvikling av friidrettsstevner kan du lese her: https://www.friidrett.no/nyheter/nfif-sine-retningslinjer-for-konkurranser/

For å lage et tidsskjema som gjør det mulig å overholde disse bestemmelsene, er det viktig at alle som ønsker å delta melder seg på innen mandag 15. juni kl 23:59 på Min Idrett https://minidrett.nif.no Skulle dette ikke fungere som normalt, går det også an å sende en e-post til Hpludvig@online.no med opplysning om navn, fødselsår og øvelse(r). 

For å kunne delta i stevnet, må utøveren være medlem i en klubb som er tilsluttet Norges Friidrettsforbund, og utøvere fra 13 år må dessuten ha betalt lisens til NFIF. https://mosjon.friidrett.no/lisens2020#init

Øvelser:

G-Rekrutt/J-Rekrutt:   60m, 600m, høyde, kule
G11/J11: 80m, 600m, høyde, kule
G12/J12: 80m, 600m, høyde, kule
G13/J13: 200m, 600m, høyde, kuleG14/J14: 200m, 800m, høyde, kuleG15/J15: 200m, 2000m, høyde, kule
G16/J16: 200m, 3000m, høyde, kule
G17/J17: 200m, 3000m, høyde, kule
MJ 18-19/KJ 18-19: 200m, 3000m, høyde, kule, diskos, slegge
MJ 20-22/KJ 20-22: 200m, 3000m, høyde, kule, diskos, slegge
MS/KS: 200m, 3000m, høyde, kule

Max 3 øvelser pr utøver.Vellykket åpning av utendørssesongen i Mørkvedlia

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 2. Jun 2020

32 deltakere fra 6 forskjellige klubber hadde funnet veien til Mørkvedlia til utendørssesongens første stevne. Det ble konkurrert i flg øvelser: 60m, 100m, 600m, 2000m, 3000m, lengde og i kule, diskos og slegge for junioklassene.

Stevnets beste resultat oppnådde Sigve Mjølkalid fra Søndre Meløy IL (SMIL) som hoppet 4,49 i lengde i klasse G12. Det gir 903 poeng i Tyrvingtabellen.

Fullstendige resultater finner du på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister

Neste kretsstevne avvikles tirsdag 16. juni i Mørkvedlia.Utendørssesongen endelig i gang

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 26. Mai 2020

Tirsdag 2. juni kl 18.00 smeller startskuddet for det første kretsstevnet i Mørkvedlia denne utendørssesongen.

I disse koronatider har vi som arrangør en rekke bestemmelser å forholde oss til. Stevnet kan bl a avholdes med bare inntil 50 personer som inkluderer deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Dommere og funksjonærer er altså ikke inkludert i tallet på 50.

De fullstendige retningslinjene for avvikling av friidrettsstevner kan du lese her: https://www.friidrett.no/nyheter/nfif-sine-retningslinjer-for-konkurranser/

For å lage et tidsskjema som gjør det mulig å overholde disse bestemmelsene, er det viktig at alle som ønsker å delta melder seg på innen mandag 1. juni kl 23:59 på Min Idrett https://minidrett.nif.no Skulle dette ikke fungere som normalt, går det også an å sende en e-post til Hpludvig@online.no med opplysning om navn, fødselsår og øvelse(r). 

For å kunne delta i stevnet, må klubbens medlemmer ha betalt medlemskontingent 2020 og aktivitetsavgift for 1. halvår 2020. Det siste gjelder ikke for nye utøvere som er kommet til i løpet av april og mai. Utøvere fra 13 år må dessuten ha betalt lisens til NFIF. https://mosjon.friidrett.no/lisens2020#init


Lerøylekene 2020

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 18. Mai 2020

Norges Friidrettsforbund har sendt ut flg informasjon om Lerøylekene for 2020 (13- og 14-åringer).

Hei alle sammen!

Vi jobber i disse dager med å se på alternative løsninger for Lerøy-lekene 2020.

Lekene er foreløpig berammet til helgen 5. og 6. september og er således ikke berørt av myndighetenes forbud og retningslinjer. Det er allikevel nærliggende å tro at nye føringer også vil inkludere arrangement i september, og med tanke på planlegging og forutsigbarhet både for arrangører, kretser og deltagere, har NFIF besluttet å se på tre ulike alternativer for Lerøy-lekene 2020 (merk at rekkefølge på alternativ ikke har noen ting å si for endelig valg):

ALTERNATIVE LØSNINGER:

               * LERØY-LEKENE 2020 AVLYSES

De tre arrangementene avlyses, men blir arrangert igjen på høsten 2021 av eksisterende arrangører. Dette betyr at nye tiltenkte arrangører for 2021 må vente til 2022 med å arrangere.

               * LERØY-LEKENE 2020 GJENNOMFØRES I HVER KRETS (ENTEN PÅ 1 ELLER 2DAGER)

Øvelser avholdes i hver enkelt krets, men resultatene samles og føres i sammenlagtlister.

               * LERØY-LEKENE 2020 GJENNOMFØRES PÅ 1 DAG

Alle tre arrangementene blir gjennomført på 1 dag i stedet for 2, på de tre stedene. Denne løsningen forutsetter at det utarbeides en løsning som passer for de kretsene som har lang reisevei eller er avhengig av overnatting, og som er i tråd med myndighetenes føringer.

               * LERØY-LEKENE 2020 GJENNOMFØRES PÅ 1 DAG – DE KRETSER SOM IKKE HAR MULIGHET 
                 TIL Å REISE, GJENNOMFØRER LEKENE I SIN KRETS

En miks av alternativ 2 og 3. Kretser som får det vanskelig med å gjennomføre reise og- eller overnatting, kan gjennomføre lekene i sin krets

Vi ønsker å presisere at ingen av disse alternativene er absolutte. Vi ønsker innspill fra dere, samt eventuelle ytterligere alternativer dersom dere har noen. Husk da på å ha i bakhodet at Helsemyndighetene ikke anbefaler aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Uansett hvilket utfall det landes på, vil det måtte regnes med at enkelte øvelser utgår. Det er også mulig at kvoteantall må nedjusteres for å imøtekomme antallet mennesker. Arrangørene må også regne med å se på alternative løsninger for kiosk og servering av mat under arrangementet, og antall dommere og funksjonærer må mest sannsynlig nedjusteres. Strengere føringer for publikum, og tillatelser for å entre banen kommer vi heller ikke unna, og det anbefales ikke å benytte offentlig transport. Felles innmarsj og utdeling av premier på stedet, utgår antageligvis også.

Alt dette kan dog endres i ukene og månedene fremover, men som skrevet over så ønsker vi nå i første omgang å lufte disse alternativene for dere, samt få deres tilbakemeldinger.

Hører fra dere, og ønsker dere en fin dag!

MVH

MAGNUS NÆSS TROSDAHL

LISENS- OG MOSJONSANSVARLIG

NORGES FRIIDRETTSFORBUND

MOBIL: +47 41 42 77 91

MAIL: MAGNUS.TROSDAHL@FRIIDRETT.NO

NETTSIDE: WWW.FRIIDRETT.NO [1]Stevnet 19. mai er avlyst

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 13. Mai 2020

Etter en samlet vurdering er vi kommet til det planlagte kretsstevnet 19. mai avlyses. I dag er friidrettsbanen bedre egnet til langrenn enn til friidrett. Dessuten er utøverne så vidt kommet i gang med fellestreningene, og de vil ha godt av litt flere treninger før vi lar startskuddet smelle.

Neste stevne er satt opp den 2. juni, men vi vil drøfte med utøvere og trenere om det ønskelig med et ekstra stevne den 26. mai.Verdens største stafett for barn avlyses

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Mar 2020

I den situasjonen Norge befinner seg i nå, har TINE og Norges Friidrettsforbund bestemt at TINEstafetten 2020 må avlyses
Se for øvrig oversikt over avlysninger og utsettelser her (oppdateres daglig): https://www.friidrett.no/nyheter/avlyste-og-utsatte-arrangementer-i-2020/


Ellers er det vel all grunn til å regne med at innendørsstevnet i Nordlandshallen 21. april og det første utendørsstevnet i Mørkvedlia 5. mai vil bli avlyst. Endelig beskjed vil bli gitt senere.
Fortsatt ingen fellestrening

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 24. Mar 2020

Som dere sikkert har registrert, så har regjeringen i dag vedtatt at de gjeldende korona-tiltakene skal videreføres til over påske. Det innebærer bl a fortsatt forbud mot all organisert idrettsaktivitet. Bodø Friidrettsklubb

 • tilrår sine utøvere å fortsatt støtte opp om den nasjonale dugnad,
 • likevel gjennomføre noen form for egentrening så langt det er mulig
 • og ellers være mest mulig i ro i hjemmet.

For en tid tilbake sendte vi ut krav om innbetaling av medlemskontingenten. Hittil har 60 av de 96 som mottok kravet betalt kontingenten. Vi ber også de øvrige som er registrert som medlemmer om å følge opp.

Når det gjelder aktivitetsavgiften, så er det klart at satsene for 2020 må justeres, avhengig av når vi kommer i gang med organisert trenings- og stevneaktivitet igjen.  Et flertall av de som har mottatt krav for 1. halvår 2020 har betalt avgiften. For klubben vil det være mest praktisk at også de øvrige som har deltatt i trenings- og stevneaktivitet de 2 første månedene av året også betaler avgiften. Så vil vi foreta en avregning når vi er tilbake til tilnærmet normal aktivitet.

 Lerøylekene ikke til Bodø i 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 19. Mar 2020

Norges Friidrettsforbund, ved barne- og ungdomsutvalget, har behandlet alle søknader og vedtatt å tildele følgende arrangement:

Østlandet:
Rjukan IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Midt- og Nord-Norge:
Måndalen IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Vestlandet:
Breimsbygda IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Bodø Friidrettsklubb var som kjent søker til arrangementet for Midt- og Nord-Norge.

Lerøylekene 2020 er teminfestet til Måndalen første helga i september.Stevne og treninger avlyses fram til påske

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 12. Mar 2020

Styret i BFIK har besluttet å avlyse det terminfestede stevnet tirsdag 17. mars og alle felles treninger i Nordlandshallen foreløpig fram til påske.

 
Resultater fra UM innendørs

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Mar 2020

Milla Thorshaug kvalifiserte seg til semifinalen på 60m for J16 under UM innendørs i Bærum i helga. Hun ble nr 6 i sitt forsøksheat med 8,65. Hun fikk samme tid i semifinalen, men det holdt ikke til plass i finalen. Det deltok i alt 35 jenter i øvelsen.

I lengde hoppet Milla 4,70, noe som holdt til en 16. plass blant 31 deltakere.

På søndagens 200m ble hun dessverre disket, da hun tråkket på streken i svingen.Protokollen fra årsmøtet er klar

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 4. Mar 2020

Protokollen fra årsmøtet i forrige uke er nå klar, og du finner den her:
https://www.bodofriidrett.no/p/51627/protokoll-fra-arsmote-bfik-2020

Vi har tidligere omtalt de uttalelsene som ble vedtatt om nytt målhus og lager og friidrettshall. Årsmøtet var også opptatt av sviktende rekruttering og behovet for å styrke det idrettsfaglige tilbudet, noe som ble uttrykt i flg uttalelse:

"Årsmøtet 2020 ber det nye styret i BFIK om å prioritere en økt satsing på å rekruttere flere barn og ungdom til friidretten, og å satse på kompetanseheving for trenere og instruktører i klubben."Friidrettshall i Bodø?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Mar 2020

Arbeidet med forprosjekt til friidrettshall/flerbrukshall er nå igangsatt med økonomisk støtte på kr. 50 000,- fra Nordland Idrettskrets anleggsfond. Det har vært avviklet et møte med representanter fra Friidrettsforbundet, Bodø kommune, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Bodø Friidrettsklubb. Representanter fra de samme instansene har også vært på studiebesøk i Nes Arena https://friivii.org/hvam-idrettslag/sections/5700/articles på Romerike. 

Årsmøtet i forrige uke ble orientert om arbeidet så langt, og det ble gjort flg vedtak:

 1. Bodø Friidrettsklubb tar initiativ overfor Bodø kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere om realisering av en friidrettshall med flerbruksmuligheter i løpet av en 3-årsperiode. Styret gis fullmakt til å oppnevne klubbens representant(er) i et slikt utredningsarbeid. 
 2. I første halvdel av 2020 skal det etableres en liste over strategisk viktige anlegg rundt om i landet. Alle særforbund og idrettskretser kan foreslå anlegg som skal være en del av en vedtatt anleggsstrategi i det aktuelle organisasjonsleddet. Bodø Friidrettsklubb foreslår overfor Norges Friidrettsforbund (og Nordland Idrettskrets) at en friidrettshall i Bodø bør med på en slik liste.


Planer om lager og nytt målhus på Mørkvedlia

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Feb 2020

Helt siden Mørkvedlia friidrettsbane ble tatt i bruk, har et formålstjenlig lagerbygg vært et savn. Det er beof for et bygg som  kan romme alt utstyret som nå står ute hele året(hekker, matter og benker)  eller er lagret i 2 konteinere, på kontoret i Mørkvedhallen og i målhuset Det er derfor gledelig at et arbeid for å løse dette nå er i gang.  

Det har vært aktuelt å løse våre behov for lagerplass i et samarbeid med Bodø kommune, men kommunen har nå valgt å gå for en annen løsning av sitt rombehov. Derfor har vi det siste drøftet en løsning med et helt nytt bygg der målhuset nå står med lager og WC i 1. etasje og plass for speaker, elektronisk tidtaking/målkamera, sekretariat m.m. i 2. etasje.

På et møte med Bodø kommune i fjor høst var det enighet om å nedsette en komité bestående av representanter fra kommunen og klubben for å jobbe fram et prospekt. Fra BFIK deltar Dagfinn Røsberg, Sverre Skår og Hans Petter Ludvigsen og fra kommunen Bjørn Håvard Stamnes.

Det arbeides for tiden mer skisser for planløsningen i begge etasjene, og så snart de er klare vil det bli tatt nye skritt mot en realisering.


Årsmøtet gjorde flg vedtak vedr lager/målhus

 1. Årsmøtet 2020 gir sin tilslutning til det arbeidet som er iverksatt med å prosjektere et kombinert lager og målhus til erstatning for det eksisterende målhuset. Dersom det i løpet av 2020 foreligger et ferdig prosjektutkast med forslag til finansiering, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte for å gjøre vedtak om eventuell realisering av prosjektet.Mye "gammelt" og noe nytt i styret

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Feb 2020

Bortimot 30 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb. På saklista sto naturlig nok valg av nytt styre, og her er utfallet av valget:

Leder:  Børge Einvik  - gjenvalg
Nestleder: Hans P. Ludvigsen – gjenvalg
Styremedlem: Rikke Lünell – gjenvalg
Styremedlem: Eirik Svare – gjenvalg
Styremedlem: Ann Heidi Pettersen, ny
Styremedlem: Erik Eken, ny
Styremedlem: Sebastian Hegreberg – opprykk fra varamedlem
Vara: Anne Britt Norø, ny
Vara: Gunnar Pedersen – tidligere styremedlem
Vara: Erlend Duesund – tidligere styremedlem

Kontrollutvalg:

Medlemmer: Synnøve Dalmo Tollåli  og Lars Moe
Vara: Sverre SkårVelkommen til årsmøtet 2020

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Feb 2020

Årsmøtet 2020 avvikles torsdag 27. februar kl 18.00 i Central Atrium, Dronningens gt 18. 

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene § 3 (1). Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Årsmøtedokumentene finner du her: Årsmøtedokumenter 2020.pdfTrivelig stevne i Nordlandshallen

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 19. Feb 2020

Vel 20 utøvere hadde funnet veien til tirsdagens stevne i Nordlandshallen. Nytt denne gangen var at styreleder Børge hadde meldt seg på, og 3 fra foreldregenerasjonen valgte å utfordre han på 60m, lengde og kule. På bildet ser dere Julianne Andreassen, Børge Einvik, Ivar Pedersen og Erik Eken.

Pappa Mjølkalid hadde nok en gang tatt turen fra Meløy med sine sønner Sigve, Patrik og William, og det var eldstemann Sigve (G12) som oppnådde stevnets beste resultat i lende med 4,47m som gir 904 poeng.

Fullstendige resultater ligger som vanlig på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister

Neste stevne arrangeres tirsdag 17. mars kl 18.00 i Nordlandshallen med flg øvelser:

60m J/G rekrutt, 11,12 og 13 år
100m J/G 14 år +
Kule J/G Alle klasser
Høyde J/G Alle klasser

Påmelding på Min Idrett https://minidrett.nif.no/ innen 16. mars.Hvem utfordrer Børge?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 7. Feb 2020

Styreleder Børge Einvik (45) har meldt seg på i alle øvelser i det kommende innendørsstevnet i Nordlandshallen 18. februar kl 18.00. Er det noen i foreldregenerasjonen som våger å utfordre han på 60m, i lengde eller i kule?

På melding som vanlig i Min Idrett https://minidrett.nif.no/ ev e-post til hpludvig@online.no med angivelse av navn, fødselsår og øvelse(r) innen 17. februar.

Det er høyst sannsynlig at det blir manuell tidtaking på dette stevnet, da målkameraene er sendt til USA for feilretting og vedlikehold.

Lisens for 2020

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 27. Jan 2020

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. 

Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIFs barneidrettsforsikring, dvs fra man fyller 13 år til man fyller 80 år.
Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk.

Priser helårslisens:
Grunnlisens kr 450
Utvidet lisens kr 950

Les mer her: https://www.friidrett.no/lopinorge/lisens/ Resultater fra årets første innendørsstevne

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Jan 2020

Fullstendig resultatliste fra stevnet i Nordlandshallen finner du som vanlig på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister Beste resultat iflg Tyrvingtabellen hadde Sigurd Pareli Juven (G11) med sitt resultat i kule på 7,80 (2 kg) som gir 802 poeng.

Neste stevne i Nordlandshallen finner sted 18. februar kl 18.00. Øvelsene er 60m, lengde og kule for alle klasser. Påmelding på Min Idrett https://minidrett.nif.no/ innen 16.02.Treningsavtaler for medlemmene i Bodø Friidrettsklubb

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 20. Jan 2020

Styret i BFIK har inngått avtaler med 2 treningskjeder i Bodø for betalende medlemmer i klubben:

- Family Sports Club
- Rapida

Nærmere beskrivelse av avtalene finner dere nedenfor. Det er selvfølgelig helt frivillig å benytte seg av avtalene.

Family Sports Club

Vi har fått en avtale med Family Sports Club for alle medlemmer av  Bodø Friidrettsklubb.
Prisen om du signerer avtale med FSC er kr. 363,-  pr. mnd. og gir FSC All-In.

Oppsummert

* Delta på så mange gruppetimer du vil
* Trene på alle Family-sentre i hele Norge
* Videokonsultasjoner med allmennlege ved skade eller sykdom
* Legespesialister, konsultasjoner per løpende år: 4
* Psykolog, behandlinger per løpende år: 8
* samt mer.. se https://www.fsc.no/treningstilbud/all-in/

I tillegg til alle treningstilbud, dekker ALL IN en rekke helsetjenester som koordineres gjennom FRISK-sentralen.

Avtalen heter: Bodø Friidrettsklubb

Rapida

For medlemmer av Bodø Friidrettsklubb

Om det er ønskelig med en avtale

1. Meld deg inn på ønsket medlemskap på rapida.no
2. send epost til oystein@rapida.no for justering av pris.

NB! Husk merk e-post: Bodø Friidrettsklubb

Avtalen har 1 mnd oppsigelse, og om ikke ønskelig med binding +50,- Kr pr. mnd.

Rapida Pluss kr 359,- pr. mnd.

Medlemskapet gir full tilgang til å bruke styrke- og kondisjons-utstyret på alle sentrene. (eks. Rapida Balanse) I tillegg kan du booke squash, Spinning, Yoga og andre sal- og gruppe-timer uten ekstra kostnad.

Rapida Trening kr 279,- pr. mnd.

Medlemskapet gir full tilgang til styrke- og kondisjons-utstyret på alle sentrene. (eks. Rapida Balanse) se https://www.rapida.no/medlemskap for mer informasjon.

Rapida Balanse Exclusive kr 1269,-  pr. mnd - Rapida Balanse Premium kr 775,- pr. mnd - Rapida Balanse Trening kr 559,- pr. mnd - Rapida Squash kr 279,- pr. mnd
Lerøylekene til Bodø i 2021?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 20. Jan 2020

Styret i BFIK har vedtatt å søke om å få arrangere Lerøylekene i årene 2021-23. Dette er et stevne for de beste 13- og 14-åringene fra kretsene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med bortimot 150 deltakere.

Nordland ble beste krets i 2018 og nr 4 i 2019. Arrangør de siste årene har vært Måndalen IL i Romsdal. Årets stevne skal også gå der i dagene 5. og 6. september.

Tildeling av arrangementet vil skje på  Barne- og Ungdomsutvalgets møte i februar.Treningssamling i Steinkjer

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 18. Jan 2020

Nordland Friidrettskrets inviterer friidrettsutøvere i kretsen til samling i Steinkjerhallen helga 14.-16. februar 2020.

Samlingen er for utøvere født fom 2007 og eldre. Det legges inn opplegg for årets Lerøy-lekenes utøvere (13 og 14 år) under samlingen. Invitasjonen finner du her: Treningssamling 14.-16. februar 2020.docx
Påmeldingsfrist. 4. februar.

BFIK dekker 50% av utgiftene til deltakeravgift og reise. Nærmere informasjon hos Gunnar Pedersen -
907 87 652 - guped@online.no Innkalling til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 17. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb.

Årsmøtet avholdes den 27.02.2020 klokken 18:00 på Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.2020 til post@bodofriidrett.no . Vedlagt mal skal brukes. bodofriidrett-forslag-sak-til-arsmote.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på bodofriidrett.no.
Saksliste, årsberetning, øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare, og senest 1 uke før årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Ingen kan møte eller avgi fullmakt med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere, og funksjonærer inviteres til årsmøte 2020.
Det serveres pizza og drikke, som kaffe og mineralvann.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad er leder av valgkomiteen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret
Børge A Einvik
Leder
Forslag om endring av kontingentsatsene

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 17. Jan 2020

Styret har vedtatt å legge fram forslag til nye  (og lavere) kontingentsatser for 2020, så krav om innbetaling av kontingent og aktivitetsavgift for 1. halvår vil ikke bli sendt ut før etter årsmøtet som holdes 27.02.2020. Aktivitetsavgiften blir ikke foreslått endret.

Nærmere detaljer vil framgå av årsmøtepapirene som vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Vi inviterer til innendørsstevne igjen

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Jan 2020

Tirsdag 21. januar kl 18.00 smeller startskuddet igjen i Nordlandshallen. Årets første innendørsstevne går av stabelen med flg øvelser:

60m J/G rekrutt, 11,12 og 13 år
100m J/G 14 år +
Kule J/G Alle klasser
Høyde J/G Alle klasser

Påmelding på Min Idrett https://minidrett.nif.no/ innen mandag 20.01. Problemer med påmeldingen? Send melding til hpludvig@online.no innen samme frist.