Verdens største stafett for barn avlyses

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Mar 2020

I den situasjonen Norge befinner seg i nå, har TINE og Norges Friidrettsforbund bestemt at TINEstafetten 2020 må avlyses
Se for øvrig oversikt over avlysninger og utsettelser her (oppdateres daglig): https://www.friidrett.no/nyheter/avlyste-og-utsatte-arrangementer-i-2020/


Ellers er det vel all grunn til å regne med at innendørsstevnet i Nordlandshallen 21. april og det første utendørsstevnet i Mørkvedlia 5. mai vil bli avlyst. Endelig beskjed vil bli gitt senere.0 Kommentar

Fortsatt ingen fellestrening

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 24. Mar 2020

Som dere sikkert har registrert, så har regjeringen i dag vedtatt at de gjeldende korona-tiltakene skal videreføres til over påske. Det innebærer bl a fortsatt forbud mot all organisert idrettsaktivitet. Bodø Friidrettsklubb

  • tilrår sine utøvere å fortsatt støtte opp om den nasjonale dugnad,
  • likevel gjennomføre noen form for egentrening så langt det er mulig
  • og ellers være mest mulig i ro i hjemmet.

For en tid tilbake sendte vi ut krav om innbetaling av medlemskontingenten. Hittil har 60 av de 96 som mottok kravet betalt kontingenten. Vi ber også de øvrige som er registrert som medlemmer om å følge opp.

Når det gjelder aktivitetsavgiften, så er det klart at satsene for 2020 må justeres, avhengig av når vi kommer i gang med organisert trenings- og stevneaktivitet igjen.  Et flertall av de som har mottatt krav for 1. halvår 2020 har betalt avgiften. For klubben vil det være mest praktisk at også de øvrige som har deltatt i trenings- og stevneaktivitet de 2 første månedene av året også betaler avgiften. Så vil vi foreta en avregning når vi er tilbake til tilnærmet normal aktivitet.

 


0 Kommentar

Lerøylekene ikke til Bodø i 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 19. Mar 2020

Norges Friidrettsforbund, ved barne- og ungdomsutvalget, har behandlet alle søknader og vedtatt å tildele følgende arrangement:

Østlandet:
Rjukan IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Midt- og Nord-Norge:
Måndalen IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Vestlandet:
Breimsbygda IL (2021 med mulighet for ytterligere 2 år)

Bodø Friidrettsklubb var som kjent søker til arrangementet for Midt- og Nord-Norge.

Lerøylekene 2020 er teminfestet til Måndalen første helga i september.


0 Kommentar

Stevne og treninger avlyses fram til påske

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 12. Mar 2020

Styret i BFIK har besluttet å avlyse det terminfestede stevnet tirsdag 17. mars og alle felles treninger i Nordlandshallen foreløpig fram til påske.

 0 Kommentar

Resultater fra UM innendørs

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Mar 2020

Milla Thorshaug kvalifiserte seg til semifinalen på 60m for J16 under UM innendørs i Bærum i helga. Hun ble nr 6 i sitt forsøksheat med 8,65. Hun fikk samme tid i semifinalen, men det holdt ikke til plass i finalen. Det deltok i alt 35 jenter i øvelsen.

I lengde hoppet Milla 4,70, noe som holdt til en 16. plass blant 31 deltakere.

På søndagens 200m ble hun dessverre disket, da hun tråkket på streken i svingen.


0 Kommentar

Protokollen fra årsmøtet er klar

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 4. Mar 2020

Protokollen fra årsmøtet i forrige uke er nå klar, og du finner den her:
https://www.bodofriidrett.no/p/51627/protokoll-fra-arsmote-bfik-2020

Vi har tidligere omtalt de uttalelsene som ble vedtatt om nytt målhus og lager og friidrettshall. Årsmøtet var også opptatt av sviktende rekruttering og behovet for å styrke det idrettsfaglige tilbudet, noe som ble uttrykt i flg uttalelse:

"Årsmøtet 2020 ber det nye styret i BFIK om å prioritere en økt satsing på å rekruttere flere barn og ungdom til friidretten, og å satse på kompetanseheving for trenere og instruktører i klubben."


0 Kommentar

Friidrettshall i Bodø?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Mar 2020

Arbeidet med forprosjekt til friidrettshall/flerbrukshall er nå igangsatt med økonomisk støtte på kr. 50 000,- fra Nordland Idrettskrets anleggsfond. Det har vært avviklet et møte med representanter fra Friidrettsforbundet, Bodø kommune, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Bodø Friidrettsklubb. Representanter fra de samme instansene har også vært på studiebesøk i Nes Arena https://friivii.org/hvam-idrettslag/sections/5700/articles på Romerike. 

Årsmøtet i forrige uke ble orientert om arbeidet så langt, og det ble gjort flg vedtak:

  1. Bodø Friidrettsklubb tar initiativ overfor Bodø kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere om realisering av en friidrettshall med flerbruksmuligheter i løpet av en 3-årsperiode. Styret gis fullmakt til å oppnevne klubbens representant(er) i et slikt utredningsarbeid. 
  2. I første halvdel av 2020 skal det etableres en liste over strategisk viktige anlegg rundt om i landet. Alle særforbund og idrettskretser kan foreslå anlegg som skal være en del av en vedtatt anleggsstrategi i det aktuelle organisasjonsleddet. Bodø Friidrettsklubb foreslår overfor Norges Friidrettsforbund (og Nordland Idrettskrets) at en friidrettshall i Bodø bør med på en slik liste.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline