Utendørssesongen endelig i gang

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 26. Mai 2020

Tirsdag 2. juni kl 18.00 smeller startskuddet for det første kretsstevnet i Mørkvedlia denne utendørssesongen.

I disse koronatider har vi som arrangør en rekke bestemmelser å forholde oss til. Stevnet kan bl a avholdes med bare inntil 50 personer som inkluderer deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Dommere og funksjonærer er altså ikke inkludert i tallet på 50.

De fullstendige retningslinjene for avvikling av friidrettsstevner kan du lese her: https://www.friidrett.no/nyheter/nfif-sine-retningslinjer-for-konkurranser/

For å lage et tidsskjema som gjør det mulig å overholde disse bestemmelsene, er det viktig at alle som ønsker å delta melder seg på innen mandag 1. juni kl 23:59 på Min Idrett https://minidrett.nif.no Skulle dette ikke fungere som normalt, går det også an å sende en e-post til Hpludvig@online.no med opplysning om navn, fødselsår og øvelse(r). 

For å kunne delta i stevnet, må klubbens medlemmer ha betalt medlemskontingent 2020 og aktivitetsavgift for 1. halvår 2020. Det siste gjelder ikke for nye utøvere som er kommet til i løpet av april og mai. Utøvere fra 13 år må dessuten ha betalt lisens til NFIF. https://mosjon.friidrett.no/lisens2020#init

0 Kommentar

Lerøylekene 2020

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 18. Mai 2020

Norges Friidrettsforbund har sendt ut flg informasjon om Lerøylekene for 2020 (13- og 14-åringer).

Hei alle sammen!

Vi jobber i disse dager med å se på alternative løsninger for Lerøy-lekene 2020.

Lekene er foreløpig berammet til helgen 5. og 6. september og er således ikke berørt av myndighetenes forbud og retningslinjer. Det er allikevel nærliggende å tro at nye føringer også vil inkludere arrangement i september, og med tanke på planlegging og forutsigbarhet både for arrangører, kretser og deltagere, har NFIF besluttet å se på tre ulike alternativer for Lerøy-lekene 2020 (merk at rekkefølge på alternativ ikke har noen ting å si for endelig valg):

ALTERNATIVE LØSNINGER:

               * LERØY-LEKENE 2020 AVLYSES

De tre arrangementene avlyses, men blir arrangert igjen på høsten 2021 av eksisterende arrangører. Dette betyr at nye tiltenkte arrangører for 2021 må vente til 2022 med å arrangere.

               * LERØY-LEKENE 2020 GJENNOMFØRES I HVER KRETS (ENTEN PÅ 1 ELLER 2DAGER)

Øvelser avholdes i hver enkelt krets, men resultatene samles og føres i sammenlagtlister.

               * LERØY-LEKENE 2020 GJENNOMFØRES PÅ 1 DAG

Alle tre arrangementene blir gjennomført på 1 dag i stedet for 2, på de tre stedene. Denne løsningen forutsetter at det utarbeides en løsning som passer for de kretsene som har lang reisevei eller er avhengig av overnatting, og som er i tråd med myndighetenes føringer.

               * LERØY-LEKENE 2020 GJENNOMFØRES PÅ 1 DAG – DE KRETSER SOM IKKE HAR MULIGHET 
                 TIL Å REISE, GJENNOMFØRER LEKENE I SIN KRETS

En miks av alternativ 2 og 3. Kretser som får det vanskelig med å gjennomføre reise og- eller overnatting, kan gjennomføre lekene i sin krets

Vi ønsker å presisere at ingen av disse alternativene er absolutte. Vi ønsker innspill fra dere, samt eventuelle ytterligere alternativer dersom dere har noen. Husk da på å ha i bakhodet at Helsemyndighetene ikke anbefaler aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Uansett hvilket utfall det landes på, vil det måtte regnes med at enkelte øvelser utgår. Det er også mulig at kvoteantall må nedjusteres for å imøtekomme antallet mennesker. Arrangørene må også regne med å se på alternative løsninger for kiosk og servering av mat under arrangementet, og antall dommere og funksjonærer må mest sannsynlig nedjusteres. Strengere føringer for publikum, og tillatelser for å entre banen kommer vi heller ikke unna, og det anbefales ikke å benytte offentlig transport. Felles innmarsj og utdeling av premier på stedet, utgår antageligvis også.

Alt dette kan dog endres i ukene og månedene fremover, men som skrevet over så ønsker vi nå i første omgang å lufte disse alternativene for dere, samt få deres tilbakemeldinger.

Hører fra dere, og ønsker dere en fin dag!

MVH

MAGNUS NÆSS TROSDAHL

LISENS- OG MOSJONSANSVARLIG

NORGES FRIIDRETTSFORBUND

MOBIL: +47 41 42 77 91

MAIL: MAGNUS.TROSDAHL@FRIIDRETT.NO

NETTSIDE: WWW.FRIIDRETT.NO [1]


0 Kommentar

Stevnet 19. mai er avlyst

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 13. Mai 2020

Etter en samlet vurdering er vi kommet til det planlagte kretsstevnet 19. mai avlyses. I dag er friidrettsbanen bedre egnet til langrenn enn til friidrett. Dessuten er utøverne så vidt kommet i gang med fellestreningene, og de vil ha godt av litt flere treninger før vi lar startskuddet smelle.

Neste stevne er satt opp den 2. juni, men vi vil drøfte med utøvere og trenere om det ønskelig med et ekstra stevne den 26. mai.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline