INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 14. Jan 2021

Styret i Bodø Friidrettsklubb innkaller herved til klubbens årsmøte 2021 som avholdes 

torsdag 25. februar kl. 18:00 i Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 11. februar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2021.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad (kristin.hunstad@nfk.no 
91595954) 
er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

Hans Petter Ludvigsen
Fungerende styreleder


0 Kommentar

HELÅRSLISENS 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 5. Jan 2021

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. 

Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIFs barneidrettsforsikring, dvs fra man fyller 13 år til man fyller 80 år.
Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk.

Priser helårslisens:
Grunnlisens kr 450
Utvidet lisens kr 950

Lisens kjøper du her: Deltager - Helårslisens for bane/utenfor bane 2020 (friidrett.no) 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline