Tidsskjema søndag

Grafisk tidsskjema søndag SpareBank 1 Lekene 2019.ods


Etter påmeldingsfristen 11. august kommer detaljert tidsskjema nedenfor:


SpareBank 1-Lekene 2019 - Tidsskjema søndag 18. august

Stevnestart kl. 09:00
 

Opprop/Avkryssing – den enkelte må signere på oppropslistene kun for løpsøvelsene

på oppslagstavla på Målhuset innen EN time før det enkelte løp starter.

I lengde og kast er det 3 forsøk for rekrutter, 4 forsøk 11- 14år  og for 15år og eldre 6 forsøk. 

Der hvor rekrutt er ført opp sammen med andre – gjennomfører disse sine 3 forsøk først.

NB – løp må gå på tidsskjema – avtal med øvelsesleder om utsatte hopp/kast.

NB – møt på startplass/konkurransestedet min. 5 min før øvelsen starter

IKKE oppbevar verdisaker i garderoben       Powered by: Bloc