KLUBBAVTALER 

 


   

BFIK har mottatt klubbtilbud fra IDK Idrettskompetanse AS 

på Årets modeller fra NIKE spesialsko for friidrett som nå er 

på lager hos dem - den enkelte kan selv bestille ved å

benytte adressene nevnt overfor - telefon - E-post.

eller bruke linken nedenfor og bestille på nett.

(dette er gutter/menn som kan friidrett og selv er fridrettstrenere)

På linken nedenfor finner du beskrivelse av sko og pris

og du kan også bestille her:

View this email in your browser


BRUK AV GODKJENT KLUBBDRAKT - Regler for draktreklame:

Uten sponsorer og derved reklame på klubbdraktene, hadde det vært svært dyrt å drive friidrett.

Reklamene kan KUN være på reglementert og godkjent drakt.

Norges Friidrettsforbund har plikt til å påse at utøvere benytter reglementert og godkjent drakt.

Klubbene skal påse at deres utøvere benytter reglementert og godkjent klubbdrakt nasjonalt.

SpareBank 1 Lekene er på nasjonalt nivå med godkjent kalottdeltakelse, derved er det pliktig med godkjent klubbdrakt.

Reglementet sider videre - Stevnearrangør har plikt til å påse at utøvere IKKE benytter drakter som er i strid med disse bestemmelsene.


Levert av IdrettenOnline