Medlemskontingent 2018:

Medlemskontingenten i Bodø Friidrettsklubb er:

For aktive medlemmer                 Kr. 500,-

For støttemedlemmer/dommere Kr. 200,-

Medlemskontingenten betales samen med første termin aktivitetsavgift.

En utøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt

medlemskontingenten, aktivitetsavgift og lisens for 13 år og eldre.  

Du kan normalt ikke bli registrert som utøver i friidrettsstevner uten å ha betalt

medlemskontingenten, aktivitetsavgift, samt lisens for 13 år og eldre.

 

Aktivitetsavgift 2018:

Treningsgruppe  -    0 – 10 år kr. 1.250,-  2 terminer

Treningsgruppe  -  11 – 13 år kr. 1.750,-  2 terminer

Treningsgruppe  -  14  - 15 år kr. 2.250,-  2 terminer

Treningsgruppe -   16  - 17 år kr. 2,250,-  2 terminer

Treningsgruppe -    18 - 19 år kr. 2.250,-  2 terminer

Treningsgruppe -    20 - 22 år kr. 2.250,-  2 terminer

Treningsgruppe -    23 - 34 år kr. 2.250,-  2 terminer

Satsningsgruppe                     kr. 3.000,-   2 terminer

 

Treningsåret går fra januar til desember. Aktivitetsavgiften sendes ut i 2 terminer,

henholdsvis februar og august eller fortløpende etter som utøveren begynner i Bodø Friidrettsklubb.

 

Startkontingent:

Klubben dekker startkontingenten for alle stevner de aktive deltar på.

Om utøver ikke møter på stevner de har meldt seg på, vil startkontingent bli belastet den enkelte utøver.

 

Lisens / Forsikring :

Alle utøvere tom 12 år, som er medlem, er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen i NIF.

F.o.m. 13 år må alle utøvere ha Lisens (Grunn lisens kr. 420,- pr. år , utvidet lisens kr. 800,-),

som den enkelte selv må betale. Lisensen omfatter foruten forsikring også lisens til å delta

i friidrettstrening- og stevner. BFIK registrerer automatisk alle utøvere f.o.m. 13 år til NFIF for hvem som må ha lisens.

 

Egenandeler:

Ved samlinger i Bodø og Nordland dekker klubben 50 % av egenandeler.

Ved Lerøy- lekene og andre kretsinitierte stevner/samlinger dekker klubben 50 % av egenandeler.

På reiser til andre stevner klubben velger å delta (fellesreiser så som Narviklekene),

fastsetter styret størrelsen på egenandelen i forbindelse med reiseopplegget.

 

Deltakelse i stevner:

Klubben dekker startkontingent på stevner.

Påmelding skjer normalt av den enkelte på nett «MinIdrett».

Yngre utøvere enn 13 år reiser i utgangspunktet kun på klubbinitierte stevner

(BFIK – fellesturer).

Utøvere over 14 år – dekkes utgifter for de som på landsbasis er bedre enn topp 10.

Det dekkes reise og opphold for utøveren – billigste alternativ (utøveren dekker mat/drikke selv),

2- 3 stevner i året, oppad begrenset til ca. kr 10.000,- pr år. Styret kan i samråd med trener gjøre

unntak fra dette etter særskilt avtale.

Levert av IdrettenOnline