NYTT FRA STYRET I BFIK

Postet av Hans Petter Ludvigsen den 3. Mai 2020

Styret hadde sitt første styremøte siden årsmøtet fredag 30. april på ZOOM. Det fungerte godt. Nedenfor følger en orientering om behandlingen av noen av sakene på møtet.

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget vil i 2020 bestå av Børge Einvik, Hans Petter Ludvigsen og Gunnar Pedersen. Fordeling av ytterligere oppgaver for styremedlemmene il bli gjort på styremøte 4. mai.

Økonomi
Det ble gitt en muntlig orientering om at det for tiden er god kontroll på økonomien i klubben. Innstilte treninger fra begynnelsen av mars og fram til i dag medfører reduserte utgifter til leie i Nordlandshallen og til trenerhonorarer.

Målkameraene våre har vært til reparasjon/vedlikehold i USA. På grunn av uforutsatt skifte av en såkalt CPU-enhet og 7 batterier og en ugunstig dollarkurs blir utgiftene noen tusen kroner høyere en budsjettert. Vi har mottatt tilsagn om støtte fra Corponor på kr 10.000,-  og fra Sparebank 1 Nord-Norge (Samfunnsløftet) på kr 10.000,- til delvis dekning av utgiftene.

Samordnet rapportering til NIF

Dt er sendt samordnet rapportering til Norges Idrettsforbund innen fisten 30.04:
Medlemmer pr 31.12.2019:   91 (33 kvinner/jenter og 58 menn/gutter)
Aktive pr 31.12.2019: 50 (21 kvinner/jenter og 29 menn/gutter)
Søknadsgrunnlaget (brutto driftskostnader 2019) for søknad om momskompensasjon er på kr 345.715,-.

Gjenopptaking av organisert trening
Utgangspunktet for drøftingen i styret:
- Bodø kommune har signalisert at utendørsanleggene skal åpnes for trening så
snart timefordelingen er klar.
- Det var (på fredag) fortsatt litt snø igjen i vestre sving, men det går gått an å bruke banen i
Mørkvedlia til trening.
- Kasterne vil måtte bruke treningsbanen inntil kasteringene er rehabilitert
av kommunen.
- Regjeringen har åpnet for arrangementer for inntil 50 personer fra 7. mai.
Forutsetningen er at man overholder smittevernberedskapen med bl.a.
avstand på minst 1 meter.
- Det er forventet av NFIF vil komme med ytterligere retningslinjer for trening
og av stevner i friidrett.
- Det vil være behov for minst 2 trenere for hver gruppe når treningene starter
opp igjen.

Det ble vedtatt å utsette endelig vedtak om oppstart av treningen til et nytt styremøte mandag 4. mai.

Stevnetilbudet 2020

Flg utendørsstevner er avlyst:

            05.05   Kretsstevne
            12.05   Tinestafetten

Regjeringen har åpnet for arrangementer med inntil 50 deltakere fra 07.05. Det gjør det i teorien mulig å arrangere kretsstevner 19.05, 02.06 og 16.06. Men før det gjøres endelig beslutning om dette, avventer vi nye retningslinjer fra NFIF som kommer i løpet uka. 

Når det gjelder Sparebank 1 Lekene 15.-16.08 vil vi vi være avhengig av at myndighetene åpner opp for større grupper enn 200 for at dette kan la seg avvikle.

Aktivitetsavgift og kontingent 2020

Styret er enig om at på grunn av redusert trenings- og stevneaktivitet i mars og april, vil det være naturlig å redusere det samlede beløpet for aktivitetsavgift i 2020. Men for å gjøre det så enkelt som mulig, ber vi alle som deltok på trenings- og stevneaktivitet fra nyttår og fram til Koronastengningen og som vil delta i trening og stevner fram til sommeren og som foreløpig ikke hat betalt aktivitetsavgiften for 1. halvår 2020, om å gjøre det så snart som mulig.

Så vil styret i løpet av våren fastsette en ny og redusert aktivitetsavgift for 2. halvår 2020.

Nye utøvere som blir med på trening og stevner når vi starter opp igjen i mai, betaler ingen aktivitetsavgift for 1. halvår 2020.

Vi registrerte 91 betalende medlemmer i 2019, men til tross for at kontingentsatsen er redusert til kr 200,- for alle medlemmer i 2020, er det foreløpig bare 67 personer som har betalt kontingenten for i år. Beløpet burde ikke skremme noen, men samlet sett for klubben er kontingentinngangen et vesentlig bidrag til å finansiere aktiviteten for barn og unge.

Salg av klubbkolleksjonen
Her kommer vi med en egen sak på hjemmesiden og FB-siden om jort tid.

Friidrettsskole ved skoleslutt
Vi tar sikte på å avvikle en friidrettsskole for aldersgruppen 6-12 år i dagene 22.-24. juni i Mørkvedlia. Endelig beslutning om opplegget gjøres når det er kommet nye retningslinjer fra NFIF.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.