Om lisens

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. Banearrangement krever helårslisens, for mosjonsarrangement kan det løses engangslisens. Les mer om de to lisensene under.

Link til hvor du kjøper lisens:

Helårslisens 2024 | iSonen

Helårslisens:

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. 

Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIFs barneidrettsforsikring, dvs fra man fyller 13 år til man fyller 80 år.
Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra ofisiell statistikk.

Priser helårslisens:
Grunnlisens kr 475,-
Utvidet lisens kr 1.050,-

Engangslisens:

Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år.

Arrangement uten startkontingent er gratis (forsikring inngår ikke).

Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-50 kroner. For arrangement som har lisensfritak i dette intervallet opprettholdes ansvarsforsikring av arrangementet. 

Arrangører som ønsker å forsikre sine deltakere og funksjonærer kan velge å ha en lisens på kroner 20 per deltaker. 


Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for arrangør/kr 20*
51- 100 kr 20
101-250 kr 30
251-400 kr 40
401< kr 50
*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret.

 På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.

Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150

Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER


Det understrekes at alle skal ha løst NFIF sin lisens (engangs eller helårs) fra og med det året man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.


 

  

     


 

Levert av