SpareBank 1 Lekene Bestemmelser

Konkurranseregler:

Kast.

G/J Rekrutt 3 forsøk, G/J 11år -14år 4 forsøk, 15år og eldre 6 forsøk.

Lengde.

G/J Rekrutt 3 forsøk, G/J 11år – 14år 4 forsøk, 15år og eldre 6 forsøk.

Høyde.

Jenter/Kvinner:

11år     – 0,75m + 5cm til 1,20m, deretter 3cm

12år     – 0,85m + 5cm til 1,20m, deretter 3cm

13år     – 0,95m + 5cm til 1,35m, deretter 3cm

14år     – 1,00m + 5cm til 1,35m, deretter 3cm

15år og videre 1,25m + 5 cm til 1,60m, deretter 3cm

Gutter/Menn:

11år     – 0,85m + 5cm til 1,25m, deretter 3cm

12år     – 1,00m + 5cm til 1,30m, deretter 3cm

13år     – 1,05m + 5cm til 1,45m, deretter 3cm

14år     – 1,10m + 5cm til 1,55m, deretter 3cm

15år og videre 1,40m + 5 cm til 1,85m, deretter 3cm

Rekrutt gutter/Jenter gis en personlig starthøyde, deretter som for 11år.

Det anbefales for Rekrutt 10år og yngre maks 3 øvelser lørdag og 4 øvelser søndag 


4x60meter stafett: 

Klasse Rekrutt  6 - 10år - 2 jenter og 2 gutter (maks alder 38år)

Klassene 11 - 15år - 2 jenter og 2 gutter (maks alder 52år).

1000meter stafett: 

4 etapper – 100m – 200m – 300m – 400m. 

Det løpes 2 etapper på delt bane.

Klasse G16/J16 - MJ/KJ22 - Maks alder 76 år (2 jenter/kvinner og 2 gutter/menn).

Opprop/Avkryssingdet blir elektronisk avkryssing kun for løpsøvelsene innen EN time før det enkelte løp starter. Nærmere informasjon kommer.

I lengde og kast er det 3 forsøk for rekrutter, 4 forsøk 11- 14år  og for 15år og eldre 6 forsøk.

Der hvor rekrutt er ført opp sammen med andre – gjennomfører disse alle sine forsøk først.

NB – løp må gå på tidsskjema – avtal med øvelsesleder om utsatte hopp/kast. NB – møt på startplass/konkurransestedet min. 5 min før øvelsen starter Innen kl. 15:00 lørdag påmelding til Pizzaparty være innlevert i sekretariatet. Innen kl. 1600 lørdag må lagene til stafetten være innmeldt i sekretariatet

IKKE oppbevar verdisaker i garderoben

PS - Merkingen av løpebanen er nå ajourført etter

        Internasjonal og nasjonal merkeplan:

Ny merking Mørkvedlia Idrettspark på to sider.docx