KLUBBAVTALER 

 


   

BFIK har mottatt klubbtilbud fra IDK Idrettskompetanse AS 

på Årets modeller fra NIKE spesialsko for friidrett som nå er 

på lager hos dem - den enkelte kan selv bestille ved å

benytte adressene nevnt overfor - telefon - E-post.

eller bruke linken nedenfor og bestille på nett.

(dette er gutter/menn som kan friidrett og selv er fridrettstrenere)


På linken nedenfor finner du beskrivelse av sko og pris

og du kan også bestille her:

View this email in your browser