Hederstegnkomite

Oppnevnt på årsmøte 2019

Dagfinn Røsberg

Kristin Hunstad

Sverre Skår

Retningslinjer for tildeling av hederstegn

Vedtatt på årsmøte 2020

Innledning

Hederstegnutvalgets oppgave er å behandle innkomne søknader for tildeling av Æresmedlemskap og Hederstegn samt være et høringsorgan før revidering/opprettelse av hederstegn. Utvalget er oppnevnt av årsmøtet, og driver sitt arbeid med utgangspunkt i mandatet for hederstegnutvalget og gjeldende retningslinjer for utdeling av hederstegn. Det er ønskelig at medlemmene aktivt søker å nominere personer som kan være aktuelle for hederstegn i klubben.  

Frist for søknad om tildeling av hederstegn er en gang pr. år: 31. desember

Utvalget kan i spesielle tilfeller vurdere søknader mellom fristene. 

Søknad sendes til post@bodofriidrett.no

 

Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats, Æresmedlem

 1. Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles for særlig aktiv og fortjenestefull innsats i klubben.
 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnutvalget.
 3. Med æresmedlemskap følger diplom.
 4. Hederstegnutvalget utarbeider kriteriene for tildeling som godkjennes av årsmøtet.
 5. Årsmøtet, styret og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til æresmedlem. Styret bør være involvert i vurderingen/komme med en uttalelse til søknaden.
 6. Hederstegnutvalget skal kun behandle søknader, og kan ikke søke selv.
 7. Æresmedlemskap overrekkes på årsmøtet, fortrinnsvis av leder, eller av hederstegnutvalget. 
 8. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende.
 9. Hederstegnutvalget står fritt til å tildele Hederstegn for søknader som ikke oppfyller kriteriene for æresmedlemskap.

 

 

 

Æresmedlem tildeles personer med mer enn 25 år som aktiv tillitsvalgtleder, og som oppfyller minst tre av følgende kriterier: 

 1. Hatt betydning ut over det lokale nivå og har jobbet på flere nivåer i klubben.
 2. Har bidratt til at friidretten er blitt bedre kjent.
 3. Har bidratt til at særskilt mange barn og unge har begynt i friidretten.
 4. Har gjort en stor innsats for å realisere klubbens mål og arbeid.

 

Hederstegn for fortjenstfull innsats, Hederstegn

 1. Hederstegnet tildeles personer som har gjort en aktiv og fortjenestefull innsats for friidretten, lokalt, regionalt eller nasjonalt.
 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnutvalget.
 3. Med hederstegn følger diplom.
 4. Hederstegnutvalget utarbeider egne kriteriene for tildeling av dette hederstegnet som godkjennes av årsmøtet.
 5. Årsmøtet, styret og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet. Styret bør være involvert i vurderingen/komme med en uttalelse til søknaden.  
 6. Hederstegnutvalget skal kun behandle søknader, og kan ikke søke selv.
 7. Hederstegnet overrekkes av styret eller av hederstegnutvalget, helst på årsmøtet eller et klubbarrangement. 
 8. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende.
 9. Søknader på hederstegn som fyller kriterier til æresmedlem, vil komiteen fritt kunne tildele æresmedlemskap.

 

Hederstegn tildeles personer som oppfyller følgende kriterier: 

 1. Ha oppnådd målbare resultater ut over det vanlige gjennom sin innsats i klubben og for friidretten.
 2. Gjennom sin innsats utført et arbeid som har hatt spesiell betydning for friidretten.