Medlemskontingent 2023:

 Medlemskontingenten i Bodø Friidrettsklubb for alle medlemmer i 2023 er på  kr. 200,-
- som omfatter tillitsvalgte/dommere/funksjonærer  

Medlemskontingenten betales sammen med første termin aktivitetsavgift.

En utøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt medlemskontingenten,
aktivitetsavgift og lisens for 13 år og eldre.

Du kan normalt ikke bli registrert som utøver i friidrettsstevner uten å ha betalt medlemskontingenten,
aktivitetsavgift, samt lisens for 13 år og eldre.


Aktivitetsavgift 2023 :

1. halvår:

Treningsgruppe  -    6 – 10 år kr. 625,-

Treningsgruppe  -  11 – 13 år kr. 875,-

Treningsgruppe  -  14  - 15 år kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   16 – 17 år kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   18 – 19 år kr. 1.125

Treningsgruppe -   20 – 22 år  kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   23 – 34 år  kr. 1.125,-

Satsningsgruppe                      kr. 1.500,-

2. halvår:

Treningsgruppe  -    6 – 10 år kr. 625,-

Treningsgruppe  -  11 – 13 år kr. 875,-

Treningsgruppe  -  14  - 15 år kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   16 – 17 år kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   18 – 19 år kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   20 – 22 år  kr. 1.125,-

Treningsgruppe -   23 – 34 år  kr. 1.125,-

Satsningsgruppe                      kr. 1.500,-

Treningsåret går fra januar til desember. Aktivitetsavgiften betales i 2 terminer, henholdsvis januar og juni eller fortløpende etter som utøveren begynner i Bodø Friidrettsklubb.

Startkontingent:

Klubben dekker startkontingenten for alle stevner de aktive deltar på. Om utøver ikke møter på stevner de har meldt seg på, vil startkontingenten og straffeavgiften bli belastet den enkelte utøver.

Lisens / Forsikring:

Alle utøvere tom 12 år, som er medlem, er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen i NIF.

F.o.m. 13 år må alle utøvere ha Lisens (Grunnlisens kr. 450,- pr. år, utvidet lisens kr. 1.050,-), som den enkelte selv må betale. Lisensen omfatter foruten forsikring også lisens til å delta i friidrettstrening- og stevner.

På linken nedenfor kjøper/bestiller du lisens:

Lisens (friidrett.no)

Egenandeler:

Utøvere ved Lerøy lekene for 13-14 åringer betaler egenandel på kr. 500.

Ved deltakelse i stevner og samlinger ved benyttelse av fly, tog og/eller buss, samt overnatting på hotell, betales en egenandel på inntil 50% av kostnadene. Andre reisemåter avtales.

Det forutsettes at deltakelse klareres i god tid av sportslig ansvarlig. Dette for å oppnå beste priser på reise og overnatting.

Når flere i gruppe deltar utenbys, kan klubben etter avtale dekke for matservering på lørdags kveld.

Med avtale dekkes treneres utgifter når de deltar som trener/reiseleder på stevner/mesterskap utenbys og ved faglige kurs. Dette avklares i rimelig tid før deltakelse. 50% av kostnadene dekkes overfor foreldre/foresatt som deltar som reiseleder/e.