Bodø Friidrettsklubber stadig på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Vi har økonomiske utfordringer i tida framover, spesielt i forbindelse med bortfall av bingo og spilleautomatinntektene. Selv om klubben har brukbar økonomi, trenger vi støtte til å kunne opprettholde aktiviteten framover.

Bodø Friidrettsklubb er en av Nord-Norges største Friidrettsklubber, med 100 medlemmer, et stort flertall er barn og ungdom. BFIK er opptatt av å legge forholdene til rette for barn og ungdom slik at de kan få en god ballast med seg videre i livet. Vi anser at friidrettsklubben har verdier som mange bedrifter kan identifisere seg med, i tillegg kan vi by på muligheter for profilering og nettverk/samarbeid med andre bedrifter. Profileringen kan skje på klubbdraktene, nettsidene, programmer, innstikk og på ett av byens beste «utstillingsvindu» Ved siden av hjemmesiden har klubben ett av byens beste “presentasjonsvindu” – nemlig avtale med Bodø kommune alene å kunne benytte konkurransegjerdet rundt Mørkvedlia Friidrettsanlegg  til reklameskilt  – en arena hvor både Universitetets elever og byens toppaktive oppholder seg/passerer når de skal til test og trening ved UIN idrettsavdeling. Klubben har 2 store arrangement -Tinestafetten medio mai med 1600 elever fra hele Salten – og SpareBank 1 Lekene medio august med deltakere fra hele landsdelen og av og til fra våre naboland Finland/Sverige.

Vi håper at dette virker interessant, ta gjerne kontakt med oss.