Om lisens

Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80, for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER

iSonen | Helårslisens 2023

For arrangementer 
på bane er det påkrevd helårslisens eller engangslisens. For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til det aktuelle arrangement. Merk at det stilles krav om medlemskap i en klubb for kjøp av alle lisenser, bortsett fra engangslisens for arrangementer utenfor bane. Dersom du ikke er medlem i klubb, kan du søke etter din nærmeste klubb HER
Det finnes to typer helårslisens. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.

Priser helårslisens:
- Grunnlisens kr 475
- Utvidet lisens kr 1050
Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene som er lagt med som vedlegg. P.S - Ved kjøp av helårslisens vil systemet gjøre en sjekk opp mot medlemsregisteret i SportsAdmin. Har du ikke medlemsskap i en klubb vil du altså ikke være søkbar.