Prosedyre ved kjøp fra ny klubbkolleksjon for Bodø Friidrettsklubb

Bodø Friidrettsklubb har byttet leverandør av klubbkolleksjonen til Bioracer. Ved å følge linken Bioracer - My Bioracer - BODØ FRIIDRETTSKLUBB vil du komme til en innloggingsside der du registrerer deg med navn, mobilnummer og adresse. Betaling skjer over klarna og ordrebekreftelse kommer på e-post og i klarna-appen. 

Den nye kolleksjonen er til forveksling lik den gamle i utførelse, og prisene er på omtrent samme nivå. Forselen med den nye avtalen er at man kan kjøpe ett eksemplar av et plagg og ikke være nødt til å kjøpe ytterligere 4 eksemplarer av samme plagg slik som i den gamle avtalen. Det ble en dyr løsning for klubben.

😊