Dagfinn Røsberg

Medhjelper administrasjon

dagfinn@schyttegaarden.no
41303517

Kristin Hunstad

Politiattestansvarlig / Valgkomité

kristin.hunstad@nfk.no
91595954

Lars Moe

Revisor

lars.moe@ever.no
92414861

Rikke Lünell

rikke.lunell@yahoo.no
47254954

Sverre Jan Skår

Vara revisor

Sver-jan@online.no
90615934

Synnøve Dalmo Tollåli

Revisor

synnovedt@gmail.com
99248179

Levert av IdrettenOnline