Medlemskontingent og Aktivitetsavgift 2018

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 6. Jan 2018I disse dager er melding om betaling av Medlemskontingent 2018 og Aktivitetsavgift for 1. halvår 2018 sendt ut fra vårt nye medlemsregister hos IdrettenOnline.

Gjeldende Medlemskontingent er kr. 200,- for alle medlemmer,men på siste årsmøte varslet styret at de vil fremme forslag på årsmøtet 2018 om forhøyelse av medlemskontingenten og da spesielt for aktive medlemmer.

Aktivitetsavgift 2018 er justert noe opp og da i forhold til andre sammenlignbare friidrettsklubber.   

En friidrettsutøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt medlemskontingenten, aktivitetsavgift, samt innløst lisens hos NFIF for 13år og eldre.

 PS – husk at i idrett følger konkurranseklassen det året du fyller år – fyller du 13år 31. desember 2018, skal du konkurrere i 13års klassen fra 1. januar samme år 2018.


Støttemedlem.

Støttemedlemskap (er fullt medlemskap med alle rettigheter på årsmøter etc.) er en betegnelse som benyttes for ansatte, tillitsvalgte, dommere og funksjonærer.

 Bodø Friidrettsklubb håper at alle foreldre og foresatte tegner medlemskap i klubben og betaler «støttemedlemskap».

Medlemskap tegner du på vår hjemmeside https://www.bodofriidrett.no/p/29802/innmeldingsblankett

For å opprettholde friidrettsdommer autorisasjon, må du være registrert medlem av et idrettslag.

Våre dommere er oppført som støttemedlemmer og er tilsendt krav om medlemskontingent 2018.

Håper at alle betaler innen rimelig tid.

Skulle du/dere ikke ha mottatt varsel om betaling av avgiftene for 2018, må du/dere vennligst ta kontakt med undertegnede.

 Varsel er sendt på mail og for de 3-4 som ikke har oppgitt mailadresse er varsel sendt på SMS.

 

Med vennlig hilsen

Dagfinn Røsberg / pr. tiden ansvarlig for medlemsregisteret

Professor Schyttesgate nr 7,

8006 Bodø

Mobil: 413 03 517

dagfinn@schyttegaarden.no

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.