Ny anleggsplan for Bodø: Lommepenger til friidrett

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 16. Aug 2018

Det er foreslått brukt kr 500.000,- til rehabilitering av friidrettsanlegget i Mørkvedlia i perioden 2019-30. Det framgår av forslaget til «Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022» som Bodø har sendt ut til høring i lag og foreninger. Pengene er foreslått brukt til rehabilitering av indre bane og remerking.

Tiltaket er ført opp på førsteplass i det som er kalt: «Forslag til prioritering av tiltak med manglende finansiering 2019 – 2030». Foran på lista i det som er kalt «Prioritert handlingsplan»,  står i utgangspunktet 28 anlegg som har de vesentligste formelle forhold på plass. Det vil si en tydelig prosjekteier, avklart økonomi med detaljert kostnadskalkyle og finansieringsløsning, avtale om eie eller leie av grunn/ eiendom, plan for drift og vedlikehold, med mer. Kostnadene for disse 28 anleggene er beregnet til 310 mill kroner.

I kap «7.5 Noen sentrale hovedanlegg» står det følgende om friidrett:

"Friidrettsbanen på Mørkvedlia foreslås prioritert med å rehabilitere indre bane samt remerking. Det foreslås ikke å prioritere friidrettshall i denne perioden."

Høringsfristen er satt til 31. august 2018. Selve plandokumentet finner du her:
https://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Kultur/Idrett/Vedlegg%201%20-%20H%C3%B8ringsutkast%20-%20Plan%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%202019%20-%202022.pdfr/Idrett/Vedleg


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.