Innkalling til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 17. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb.

Årsmøtet avholdes den 27.02.2020 klokken 18:00 på Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.2020 til post@bodofriidrett.no . Vedlagt mal skal brukes. bodofriidrett-forslag-sak-til-arsmote.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på bodofriidrett.no.
Saksliste, årsberetning, øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare, og senest 1 uke før årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Ingen kan møte eller avgi fullmakt med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere, og funksjonærer inviteres til årsmøte 2020.
Det serveres pizza og drikke, som kaffe og mineralvann.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad er leder av valgkomiteen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

For styret
Børge A Einvik
LederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.