Planer om lager og nytt målhus på Mørkvedlia

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Feb 2020

Helt siden Mørkvedlia friidrettsbane ble tatt i bruk, har et formålstjenlig lagerbygg vært et savn. Det er beof for et bygg som  kan romme alt utstyret som nå står ute hele året(hekker, matter og benker)  eller er lagret i 2 konteinere, på kontoret i Mørkvedhallen og i målhuset Det er derfor gledelig at et arbeid for å løse dette nå er i gang.  

Det har vært aktuelt å løse våre behov for lagerplass i et samarbeid med Bodø kommune, men kommunen har nå valgt å gå for en annen løsning av sitt rombehov. Derfor har vi det siste drøftet en løsning med et helt nytt bygg der målhuset nå står med lager og WC i 1. etasje og plass for speaker, elektronisk tidtaking/målkamera, sekretariat m.m. i 2. etasje.

På et møte med Bodø kommune i fjor høst var det enighet om å nedsette en komité bestående av representanter fra kommunen og klubben for å jobbe fram et prospekt. Fra BFIK deltar Dagfinn Røsberg, Sverre Skår og Hans Petter Ludvigsen og fra kommunen Bjørn Håvard Stamnes.

Det arbeides for tiden mer skisser for planløsningen i begge etasjene, og så snart de er klare vil det bli tatt nye skritt mot en realisering.


Årsmøtet gjorde flg vedtak vedr lager/målhus

  1. Årsmøtet 2020 gir sin tilslutning til det arbeidet som er iverksatt med å prosjektere et kombinert lager og målhus til erstatning for det eksisterende målhuset. Dersom det i løpet av 2020 foreligger et ferdig prosjektutkast med forslag til finansiering, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte for å gjøre vedtak om eventuell realisering av prosjektet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.