Friidrettshall i Bodø?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Mar 2020

Arbeidet med forprosjekt til friidrettshall/flerbrukshall er nå igangsatt med økonomisk støtte på kr. 50 000,- fra Nordland Idrettskrets anleggsfond. Det har vært avviklet et møte med representanter fra Friidrettsforbundet, Bodø kommune, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Bodø Friidrettsklubb. Representanter fra de samme instansene har også vært på studiebesøk i Nes Arena https://friivii.org/hvam-idrettslag/sections/5700/articles på Romerike. 

Årsmøtet i forrige uke ble orientert om arbeidet så langt, og det ble gjort flg vedtak:

  1. Bodø Friidrettsklubb tar initiativ overfor Bodø kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere om realisering av en friidrettshall med flerbruksmuligheter i løpet av en 3-årsperiode. Styret gis fullmakt til å oppnevne klubbens representant(er) i et slikt utredningsarbeid. 
  2. I første halvdel av 2020 skal det etableres en liste over strategisk viktige anlegg rundt om i landet. Alle særforbund og idrettskretser kan foreslå anlegg som skal være en del av en vedtatt anleggsstrategi i det aktuelle organisasjonsleddet. Bodø Friidrettsklubb foreslår overfor Norges Friidrettsforbund (og Nordland Idrettskrets) at en friidrettshall i Bodø bør med på en slik liste.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.