NYTT FRA STYRET I BFIK

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 18. Jun 2020

På styremøtet tidligere denne uka ble det behandlet en rekke viktige saker for klubbens medlemmer. Vi skal her omtale noen av beslutningene som ble fatte.

Sparebank 1 Lekene går som planlagt

I og med at smittevernreglene nå åpner for å gjennomføre arrangementer med inntil 200 deltakere, var det ingen uenighet i styret om at Sparebank 1 Lekene skal gjennomføres som planlagt 15. og 16. august. Selvfølgelig blir det visse tilpasninger - bl a kan vi ikke arrangere stafetter, og det er lite sannsynlig at overnatting for tilreisende deltakere kan skje på Universitetet. Her arbeider vi med alternative løsninger. Vi er spent på hvor mange tilreisende deltakere vi kan regne med i år.

Innbydelsen til lekene finnes på https://www.bodofriidrett.no/p/29833/innbydelse-2020 Her blir det etter hvert noen endringer i teksten når ting faller på plass.

Ekstra treningsstevne 30. juni

Klubben inviterer til et ekstra treningsstevne 30. juni kl 18.00. Her blir det noen færre øvelser enn på vanlige kretsstevner. Øvelsesutvalg blir klart om noen få dager, og påmeldingen starter over helga.

Ellers ser det ut til av treningsstevnet som er terminfestet til 28. juli blir flyttet til 30. juli.

Treningene fortsetter utover sommeren

De oppsatte treningene fortsetter utover sommeren så lenge det er tilstrekkelig interesse og oppmøte.

Treningstidene ser du her: https://www.bodofriidrett.no/p/29830/treningingstidene-2019-20

Aktivitetsavgift 2. halvår 2020 - reduserte satser

Styret vedtok å redusere satsene for aktivitetsavgift for 2. halvår 2020 med 30% på bakgrunn av oppholdet i trenings- og stevneaktiviteter i vår. De nye satsene er som følger (opprinnelig sats i parentes):

Rekrutt: 437,- (625,-)
11-13 år: 612,- (875)
14-17 år: 787,- (1.125,-)
18-22 år: 787,- (1.125,-)
Senior: 787,- (1.125,-)

Betaligskrav vil bli sendt ut i begynnelsen av juli.

Vi minner samtidig de som har deltatt i trening og stevner i 1. halvår og som ikke har betalt aktivitetsavgift for 1. halvår om at betaling må skje så snart som mulig.

Deltakelse på stevner utenfor Bodø

BFIK tar sikte på å sende deltakere til NM junior (U20 og U22) i Kristiansand 14.-16. august (kolliderer dessverre med Sparebank 1 Lekene) og til Ungdomsmesterskapet (UM) på Jessheim 28.-30. august (15, 16 og 17 år). Vi har utøvere som allerede er kvalifisert til disse mesterskapene, og flere håper vi det blir.

Når det gjelder Lerøylekene for 13- og 14-åringer så blir det avklart denne uka om Nordland Friidrettskrets blir representert på stevnet som er planlagt avviklet 5, og 6. september i Måndalen. Også her hat vi aktuelle deltakere.

BFIK deltar i "Sommeridrett 2020"

Bodø Idrettsråd arrangerer "Sommeridrett 2020" for barn med økonomisk støtte fra Bodø kommune. Det blir friidrett 2 eller ev 3 dager:

23. juli 10.00-14.00 Mørkvedlia
28. juli 10.00-14.00 Mørkvedlia
30. juli 10.00-14.00 Mørkvedlia (ikke 100% bekreftet)

Blir det aktivitet den 30. planlegger vi å tilby deltakerne å være med på et treningsstevne samme dag.

Nytt målhus og lager

Arbeidsgruppa bestående av Dagfinn Røsberg, Sverre Skår og Hans Petter Ludvigsen fra BFIK og Bjørn Håvard Stamnes fra Bodø kommune har lagt fram et skisseutkast for et bygg med grunnflate på 70 kvm i 2 etasjer. Et foreløpig kostnadsoverslag ligger på rundt 3 mill kroner. 

Det forhandles også med kommunen om plassering av det gamle målhuset like vest for det nye bygget. Det gamle huset tenkes brukt i forbindelse med både trening og konkurranser.

BFIK har bedt kommunen om at prosjektet innarbeides i den kommunale planen for idrett og friluftsliv.

Friidrettshall/flerbrukshall i Mørkvedlia

Bodø Fridrettsklubb har i brev til Bodø kommune av 15.06.20 bedt om at kommunen avsetter areal for en kommende friidrettshall/flerbrukshall ved Mørkved Idrettspark.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.