Smittevern under Sparebank 1 Lekene

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 13. Aug 2020

SPAREBANK 1 LEKENE 2020 – SMITTEVERN

Bodø Friidrettsklubb vil som arrangør gjøre sitt ytterste for at alle deltakere, trenere/ledere/ledsagere, funksjonærer og publikum skal føle seg trygge på arenaen. Vi legger til grunn «NFIF’s Retningslinjer for gjennomføring av stevner 2020». Retningslinjene finner du her: https://www.friidrett.no/contentassets/723a174bc50d4bee98c52e5d5ed6540e/bane_040820.pdf

Retningslinjene er også å finne på oppslagstavla på målhuset.

Arrangementsansvarlig/smittevernansvarlig på stevnet er:
GUNNAR PEDERSEN
 
90787652
 guped3@online.no

Alle på arenaen er pliktig å rette seg etter hans anvisninger.

Vi ber alle tilstedeværende  – funksjonærer – utøvere – trenere og ledere - om å følge disse fem enkle smittevernrådene:

  1. Hold avstand – 1 meter 
  2. Vask hender før og etter trening/konkurranse
  3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
  4. Syk? Bli hjemme
  5. Bruk egen drikkeflaske

Det blir satt ut flasker med Antibac ved alle konkurransestedene og andre sentrale punkter. 

I alle løpsøvelser skal bekrefte sin deltakelse 1 time før konkurransestart ved å krysse av på listene som henger på oppslagstavla på målhuset. Ta Antibac på hendene før du tar blyanten for å krysse av ditt navn.

Funksjonærene på konkurransestedene vil informere om hvilke smittevernregler som gjelder for den enkelte øvelse. Det er viktig å følge deres råd og veiledning!

Stevner kan avholdes med inntil 200 personer. I tråd med helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet inkluderer dette deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke. Dette inkluderer blant annet dommere og funksjonærer. Det må påses at også personer som oppholder seg på oppvarmingsområdet overholder de generelle smittevernreglene.

Det er rundt 100 påmeldte deltakere på stevnet. Det betyr at det kan være ytterligere 100 personer til stede rundt arenaen (ledere, trenere, tilskuere, foresatte, søsken og andre).

Under konkurransene er det bare utøvere og dommere/funksjonærer som skal befinne seg inne på arenaen. Trenere/ledere kan likevel bistå utøverne ved forberedelse til start i løpsøvelsene og i andre spesielle situasjoner. 

I konvoluttene med startnummer m.v. som klubbene kan hente i målhuset på lørdag morgen finnes det også er skjema der klubbene skal føre opp informasjon om alle trenere, ledere/reiseledere og ledsagere som følger utøverne. Skjemaet leveres i utfylt stand til sekretariatet innen kl 12.00 på lørdag.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.