Vil du bli medlem av Ungdomsutvalget i NIK?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 14. Sep 2020

Ungdomsutvalget i Nordland Idrettskrets søker nye medlemmer. Ungdomsutvalget arbeider aktivt ut mot ungdommer rundt om i klubber i Nordland og er også en viktig påvirkningskilde inn mot styret i Nordland Idrettskrets. Å være representant for ungdomsutvalget gir verdifull erfaring innenfor styringsarbeid, men er også sosialt og gir gode muligheter for nettverksbygging innenfor idretten 😊

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets er et arbeidsutvalg bestående av 6-8 idrettsungdommer i alderen 15-25 år, bosatt i Nordland. Nå søker utvalget nye medlemmer!


 

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets arbeider bl.a med:

  • klubbesøk/avholde temakvelder om ungdomsidrett
  • å være høringsinstans for kretsens styresaker som omhandler ungdom
  • markedsføre kretsens kurs og tilbud for ungdom
  • skape møteplasser for ungdom i nordlandsidretten
  • delta i og bidra til ungdomsnettverket i norsk idrett


Er du interessert i å ta denne utfordringen, så send ei melding til post@bodofriidrett.no innen 15. oktober Ring 950 04 562 hvis du vil vite mer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.