Nyhetsbrev fra Nordland Friidrettskrets

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Des 2020

Jula står for døra, og vi er straks i mål med 2020 som ble et meget spesielt og utfordrende år med en stor pandemi hengende over oss. Her kommer årets siste runde med informasjon fra kretsen – og våre beste ønsker for jula og det nye året. 

Organisasjonsprosessen i NFIF
 Det har de siste to år pågått en god organisasjonsprosess i Norsk friidrett, en prosess som har som mål å rigge oss som organisasjon best mulig for fremtiden. Dette berører både sentraladministrasjon og kretsene. Sentralt er vi nå organisert i 3 avdelinger: Bredde-, idrett- og marked/kommunikasjons avdeling. Dette gjør arbeidshverdagen for den enkelte lettere ved at det blir mer flytende overganger mellom hver enkeltes ansvarsområde og alle i avdelingen vil være godt orientert om det som skjer internt og status på f.eks. prosjekter det jobbes med. For kretsens del er vi organisert under breddeavdelingen og skal som før følge opp og gjennomføre tiltak iht forbundets gjeldene strategiplan. Samarbeidet på tvers av kretsgrensene vil bli tettere på områder der det er naturlig. Kretsene vil nå være organisert i 3 regioner, Region øst, Region vest/sør og Region midt/nord med egen regionskoordinator. 

Kretstinget i Nordland fik 2021
Kretsstyret har besluttet å gjennomføre kretstinget for Nordland fik innen utgangen av februar 2021 slik at aktuelle tingsaker for NFIFs ting 2021 kan drøftes i fellesskap med klubbene. Formell innkalling vil komme. Vi oppfordrer klubbene til å melde på sin lovmessig valgte representasjon til tinget NFIF. Tinget vil om situasjonen tillater det avholdes på Clarion Hotel Air Sola 13. og 14. mars 2021. Det kan også være aktuelt med en digital gjennomføring. 

Rapportering av stevner/resultater
Klubber som ikke har rapportert stevner/resultatlister i 2020 må gjøre dette så snart som mulig. Dette gjelder både banestevner og løp utenfor bane. (mosjonsløp) Dette er meget viktig slik at vi får med alle resultater på årets statistikk og aktivitetstall. Klubbinformasjon i SportsAdmin Det er for mange klubber tid for årsmøte. Endringer i klubbens ledelse må oppdateres på klubbinformasjon i KlubbAdmin/SportsAdmin som siste oppgave for sittende leder før ny leder overtar ansvaret. 

Seksuell trakassering og overgrep 
Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å oppdatere seg på området slik at alle som skal ha attester får dette i orden. Masse informasjon rundt tema og veileder for politiattester finner dere HER! https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Antidopingarbeidet i Norsk friidrett 
Friidrett skal være en trygg arena der glede, helse, ærlighet og fellesskap preger aktiviteten, og det er ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks. Alt om dette finner du HER! Vi oppfordrer derfor klubbene til å bruke jula til å ta en sjekk på at alle aktive over 15år har gjennomført 

Ren utøver. 
E-læringsprogrammet og testen som kun tar ca. 30 min finner du HER! https://www.renutover.no/

Sier #STOPP til alle former for diskriminering
Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har NIF laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater. Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag. Les mer HER! https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Samordna rapportering
Det er også en fin tid for å oppdatere klubbens medlemslister og rigge oss for det som kommer seinere på året når vi skal gjennom samordna rapportering (idrettsregistreringen) Vi oppfordrer om at dette tas så tidlig som mulig slik at dere unngår mas og stress like inntil siste frist for rapportering. 

Stevner/terminliste i 2021
Det er tidligere gitt en frist for å legge inn banestevner i SportsAdmin og alle løp utenfor bane (trim, mosjon og konkurranse) i Løp i Norge. Fristen utsettes til 31.desember da det er mange stevner/løp som fortsatt mangler. Det er viktig for markedsføringen av stevnet at øvelser og andre nødvendige opplysninger er lagt inn i datosortert terminliste så tidlig som mulig slik at aktive og trenere i fellesskap kan sette opp en god konkurranseplan.   

Dommer- og trenerkurs:
Kretsstyret i Nordland fik ønsker å gjøre medlemsklubbene mer kompetente i løpet av vinter/vår 2021. Derfor planlegger vi flere kurs. Nærmere info/invitasjon sendes til klubbene. Vi oppfordrer alle klubber om å fornye staben av dommere og trenere. Bli med på kurs. I tillegg ønsker vi å gjennomføre flere repetisjonskurs for dommere og startere. 

Vi takker for godt samarbeid og god innsats i det vanskelige året som snart er unnagjort. Det har på tross av dette vært flere lyspunkter i aktivitet, bredde og prestasjoner – og mange klubber jobber svært godt. Vi håper at klubber, trenere, ledere og utøvere fortsetter det gode arbeidet også kommende sesong og at klubbene er aktive medspillere og bidragsytere til at kretsstyre og kretskontor kan gjøre en god jobb til beste for friidretten . God jul og godt nyttår til alle friidrettsvenner i Nordland! 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.