INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 14. Jan 2021

Styret i Bodø Friidrettsklubb innkaller herved til klubbens årsmøte 2021 som avholdes 

torsdag 25. februar kl. 18:00 i Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 11. februar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2021.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad (kristin.hunstad@nfk.no 
91595954) 
er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

Hans Petter Ludvigsen
Fungerende styreleder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.