Nedgang i medlemstallet

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 2. Feb 2021

I løpet den første måneden i 2021 har 15 medlemmer meldt seg ut av Bodø Friidrettsklubb - både aktive og støttemedlemmer. Til sammenligning har vi fått 3 aktive medlemmer - alle aktive.

Det er ulike grunner til at folk melder seg ut. Noen har flyttet fra kommunen, andre har gått over til en annen idrett og andre igjen føler ingen tilknytning til klubben nå som barna har sluttet med friidrett.

Det er viktig for oss å ha medlemmer i klubben - først og fremst barn, ungdom og voksne som ønsker å drive med friidrett, men også foreldre/foresatte og andre friidrettsinteresserte som kan bidra som dommere, funksjonærer og tillitsvalgte. Medlemskontingenten er lav, bare kr 200,-, men den bidrar likevel til det økonomiske grunnlaget for at klubben kan gi et godt trenings- og aktivitetstilbud. Mange medlemmer er også viktig i sammenhenger der vi kan hente økonomisk støtte fra det offentlige og fra overordnede idrettsorganisasjoner.

Om vel 3 uker (25.02) er det årsmøtet i klubben. Her har alle medlemmer som er fylt 15 år fulle rettigheter inkl. stemmerett. Men svært mange av våre aktive medlemmer er under 15 år, og selv om de kan være med på årsmøtet, så kan de ikke være med å bestemme veivalgene for klubben inn i framtida. Derfor ønsker vi oss flere av foreldrene som støttemedlemmer og talerør for sine barn på årsmøtet. 

På de kommende årsmøtet vil vi i tillegg til de ordinære årsmøtesakene også behandle et forslag om å søke om å få arrangere NM Junior i 2024, og vi skal gjøre viktige vedtak vedr bygging av nytt målhus i Mørkvedlia. Vi må også beslutte om vi skal beholde det gamle målhuset og plassere det ved siden de gamle, og vi må drøfte hvordan vi best kan utnytte det gamle huset i forbindelse med trening og stevner. Andre temaer som også vil bli berørt er den framtidige organiseringen av treningen, kompetanseheving for trenerne, utdanning av flere dommere osv.

Dette blir et viktig årsmøte for BFIK, og vi håper på en best mulig oppslutning om møtet fra medlemmene. Vi tar selvfølgelig forbehold om at koronasituasjonen kan komme til å gjøre det nødvendig med visse endringer og tilpasninger.

Lurer du på hvordan du kan melde deg inn i Bodø Friidrettsklubb, så er bare å følge denne linken: Innmeldingsblankett (bodofriidrett.no) 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.