Klarsignal for bygging av nytt målhus

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 26. Sep 2022

Det ekstraordinære årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb sist torsdag ga styret grønt lys til å starte byggingen av et nytt og større målhus med lager i Mørkvedlia Friidrett. Fram mot møtet hadde Målhuskomiteen arbeidet aktivt for å utvikle prosjektet, slik at det forslaget møtedeltakerne ble bedt om å ta stilling til, var vesentlig endret i forhold til det som forelå da innkallingen ble sendt ut 14 dager tidligere. Den største endringen var nok at forslaget om flytting og gjenbruk av det gamle målhuset var droppet, da man fant at kostnadene ved flytting og rehabilitering ble uforholdsmessig store.

I stedet ble det presentert et prosjekt der arealet i de nye målhuset var økt både i underetasjen og 1. etasje. Ved det oppnår man at satsene for beregning av spillemidlene øker ganske vesentlig, noe som gjør at nettokostnadene ved en utvidelse ikke blir så store. Det er lagt opp til at arealet i begge etasjene blir på vel 100m2.  Det utvidede arealet vil innebære:

  • I underetasjen vil det gi et eget ekstra lager med liten garasjeport til den daglige treningen og utleie til skoler og andre.
  • I 1. etasje vil det gi større oppholdsrom som utenom stevnene kan brukes til møter, kurs o.l. for utøvere, trenere, dommere/funksjonærer, foreldre o.a. Det kan også bli aktuelt å flytte kontoret fra Mørkvedhallen til målhuset.

Det store lagerrommet er beregnet å gi plass for alt utstyret inkl hekker og matter som i dag er spredt på ulike steder (utendørs på banen, 2 konteinere, målhuset, kontoret og redskapskasse.) Inne i lageret vil det bli et låsbart rom for oppbevaring av særlig verdifullt utstyr samt en arbeidsbenk for mindre reparasjoner etc. Tilgang til lageret vil kunne skje gjennom en port og ei vanlig dør. På ytterveggen vil det bli plass til ei tavle for informasjon, resultatlister etc. Det også avsatt areal på 5 kvm til handicaptoalett med direkte tilgang fra bakkeplan.

I etasjen over vil det bli arrangementstekniske rom, WC, tekjøkken og møteareal:

VF
Sekretariat
Tidtaking
Speaker/stevneregi
TV/streaming
WC
Tekjøkken
Møte-/oppholdsrom
Bøttekott

Rominndelingen i 1. etasje vil trolig bli litt justert litt.

Det nye huset vil få en kostnad på ca 3,9 mill kroner, og ferdigstillelse vil skje i løpet av 20213. Finansieringen er langt på vei sikret gjennom tilskudd fra Bodø kommune, Nordland Idrettskrets/anleggsfondet, Samfunnsløftet/Sparebank 1 Nord-Norge, Nordenfjeldske Bykredit og lokalt næringsliv. Søknaden om spillemidler vil bli levert nå i høst.

Nye plan.pdf
Nye fasader.pdf
3 d .pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.