INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 19. Des 2022

Styret i Bodø Friidrettsklubb innkaller herved til klubbens årsmøte 2023 som avholdes 

tirsdag 14. februar kl. 18:00 i Mørkvedhallen/Kantina.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 31. januar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2023.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad (kristinhunstad51@gmail.com - 91595954) er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

Erik Dundas
StyrelederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.