LISENS 2023

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Des 2022

Om lisens

Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80, for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER

For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens eller engangslisens.


For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. 

Merk at det stilles krav om medlemskap i en friidrettsklubb for kjøp av alle lisenser, bortsett fra engangslisens for arrangementer utenfor bane. Dersom du ikke er medlem i en friidrettsklubb, kan du søke etter din nærmeste klubb HER.

Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således slettet fra offisiell statistikk.
 

Helårslisens (13 - 80 år):

Det finnes to typer helårslisens (grunnlisens og utvidet lisens), og begge krever medlemskap i en friidrettsklubb. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.
 
Med forsikringen vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land man deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, og turmarsjer. Lisenstakere vil dessuten få rådgiving og hjelp til bestilling av time hos Idrettens Helsesenters skadetelefon. 


Priser helårslisens:

- Grunnlisens kr 475
- Utvidet lisens kr 1050

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.