ÅRSMØTET 2023 - ÅRSMØTEDOKUMENTER

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Feb 2023

Vi minner om årsmøtet tirsdag 14. februar kl 18.00 i Mørkvedhallen/Kantina

Årsmøtedokumentene finner du her: Årsmøtedokument 2023.pdf

Sidene med regnskap og revisjonsberetning 2023 og budsjett 2023 er også kommet med.

Vi minner også om at for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Bodø Friidrettsklubb i minst én måned og ha gjort opp sin økonomiske forpliktelser til klubben (dvs ha betalt kontingenten for 2023).

Pr i dag er det 68 medlemmer som har betalt medlemskontingenten for i år. 

Årsmøtedokument 2023.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.