INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 4. Jan 2024

Styret i Bodø Friidrettsklubb innkaller herved til klubbens årsmøte 2024 som avholdes 

torsdag 7. mars 2024 kl. 18:00 i Idrettens Hus, Aspmyra stadion, 2. etasje NB!!!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 22. februar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2024.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad (kristinhunstad51@gmail.com - 91595954) er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

Erik Dundas
Styreleder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.