Øvrige tillitsvalgte

Dagfinn Røsberg

Rolle: Medhjelper adminstrasjonen / Leder Hederstegnkomiteen
Tlf:41303517
Epost: dagfinn@schyttegaarden.no

Kristin Hunstad

Rolle: Politiattestansvarlig/Leder valgkomiteen/Medlem Hederstegnkomiteen/Materialforvalter
Tlf: 91595954
Epost: kristinhunstad51@gmail.com

Erlend Duesund

Rolle: Leder Kontrollkomiteen
Tlf:97581989
Epost: erlend.duesund@dnb.no

Sverre Jan Skår

Rolle: Medlem Hederstegnkomiteen
Tlf: 90615934
Epost: Sver-jan@online.no

Synnøve Dalmo Tollåli

Rolle: Medlem Kontrollkomiteen
Tlf:99248179
Epost: synnovedt@gmail.com

Lars Moe

Rolle: Varamedlem Kontrollkomiteen
Tlf:92414861
Epost: lars.moe@ever.no