Tidsskjema søndag

Grafisk tidsskjema søndag SpareBank 1 Lekene 2020.ods

SpareBank 1-Lekene 2020 - Tidsskjema søndag 16. august

Stevnestart kl. 09:00

0900   -           Velkommen til 2. dag!

0910   -           60m hekk finale jenter rekrutt (68cm) grønn +

                       Lengde finale gutter 16år og 17år

0920   -           60m hekk finale gutter rekrutt (68cm) grønn + 2 heat

0930   -           Høyde finale jenter rekrutt, 11år og 12år.

                       Spyd finale gutter rekrutt, 11år, 12år og 13år (400gr)

0950   -            60m hekk finale jenter 11år og gutter 11år (68cm) gult+

1000   -            60m hekk finale guter 12år og jenter 12år (76,2cm) rød +

1010   -            60m hekk finale gutter 13år, jenter 13år og J14 (76,2cm) blå+

1040   -            80m hekk finale gutter 14år (84cm) og jenter 15år (76cm) rød strek

1040   -            Kule finale jenter 14år (2kg) og16år (3kg)

                        Diskos finale gutter 11år (600gr), 12år og 13år (750gr)

                        Lengde finale gutter 14år

1100    -           100m hekk finale gutter 15år (84cm) gul strek

1120    -           110m hekk finale gutter 17år (91,4cm) rød prikk

1130    -           Lengde finale gutter rekrutt (satssone 50cm)

                        Kule finale jenter rekrutt og 11år (2kg)

                        Diskos finale gutter 15år (1kg) , MS (2kg)

1140    -           400m hekk MS grønn strek

1200    -           200m finale jenter 14år

                        Høyde finale jenter 13år, 14år og 15år.

                        Lengde finale gutter 11år og 12år (satssone 50cm)

                        Kule finale jenter 12år, 13år (2kg) og 15år (3kg)

1210    -           200m finale jenter 15år og 16år

1230    -           200m finale gutter MJ18 og MJ20

1240    -           200m finale gutter 14år

1250    -           200m finale gutter 15år og 16år

1300    -           Spyd finale gutter 15år (600gr) og 17år (700gr)

                        Lengde finale gutter 13år (satssone 50cm)

1310    -           600m finale gutter rekrutt

1320    -           600m finale gutter 11år

1330    -           600m finale gutter 12år ,13år og 14år

1340    -           600m finale jenter rekrutt og jenter 11år.

1350    -           600m finale jenter 13år

1400    -           800m finale jenter 15år.

1410    -           800m finale gutter 15år

1420    -           1500m finale MS.

1430    -           Seremoni og avslutning med bestemannspremier.

Opprop/Avkryssing – den enkelte må signere på oppropslistene kun for løpsøvelsene på oppslagstavla på Målhuset innen EN time før det enkelte løp starter.

I lengde og kast er det 3 forsøk for rekrutter, 4 forsøk 11- 14år  og for 15år og eldre 6 forsøk. 

Der hvor rekrutt er ført opp sammen med andre – gjennomfører disse sine 3 forsøk først.

NB – løp må gå på tidsskjema – avtal med øvelsesleder om utsatte hopp/kast.

NB – møt på startplass/konkurransestedet min. 5 min før øvelsen starter

IKKE oppbevar verdisaker i garderoben       
Levert avIdrettenOnline