Medlemskontingent 2018:

Medlemskontingenten i Bodø Friidrettsklubb er for støttemedlemmer - som omfatter tillitsvalgte/dommere/funksjonærer Kr.200,- og for aktive kr. 200,-. Medlemskontingenten betales sammen med første termin aktivitetsavgift.

Styret varslet på årsmøtet 2017 at de vil fremme forslag på forhøyet medlemskontingent 2018 og da spesielt for aktive.

En utøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt medlemskontingenten, aktivitetsavgift og lisens for 13 år og eldre.   Du kan normalt ikke bli registrert som utøver i friidrettsstevner uten å ha betalt medlemskontingenten, aktivitetsavgift, samt lisens for 13 år og eldre.Aktivitetsavgift 2018:

Treningsgruppe  -    6 – 10 år kr. 1.250,- deles i  2 terminer

Treningsgruppe  -  11 – 13 år kr. 1.750,- deles i 2 terminer

Treningsgruppe  -  14  - 15 år kr. 2.250,- deles i 2 terminer

Treningsgruppe -   16 – 17 år kr. 2.250,- deles i 2 terminer

Treningsgruppe -   18 – 19 år kr. 2.250,- deles i  2 terminer

Treningsgruppe -   20 – 22 år  kr. 2.250,- deles i 2 terminer

Treningsgruppe -   23 – 34 år  kr. 2.250,- deles i 2 terminer

Satsningsgruppe                      kr. 3.000,- deles i 2 terminer

 

Treningsåret går fra januar til desember. Aktivitetsavgiften betales i 2 terminer, henholdsvis februar og august eller fortløpende etter som utøveren begynner i Bodø Friidrettsklubb.

 

Startkontingent:

Klubben dekker startkontingenten for alle stevner de aktive deltar på. Om utøver ikke møter på stevner de har meldt seg på, vil startkontingent og straffeavgiften bli belastet den enkelte utøver.

 

Lisens / Forsikring:

Alle utøvere tom 12 år, som er medlem, er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen i NIF.

F.o.m. 13 år må alle utøvere ha Lisens (Grunn lisens kr. 420,- pr. år, utvidet lisens kr. 800,-), som den enkelte selv må betale. Lisensen omfatter foruten forsikring også lisens til å delta i friidrettstrening- og stevner. BFIK registrerer automatisk alle utøvere f.o.m. 13 år til NFIF for hvem som må ha lisens.

 

Egenandeler:

Ved samlinger i Bodø og Nordland dekker klubben 50 % av egenandeler.

Ved Lerøy- lekene og andre krets initierte stevner/samlinger dekker klubben 50 % av egenandeler.

På reiser til andre stevner klubben velger å delta fellesreiser så som Narviklekene,

fastsetter styret størrelsen på egenandelen i forbindelse med reiseopplegget.

Ved deltakelse i andre stevner som f. eks. Veidekkelekene der klubben dekker reiser og opphold, betaler utøvere en egenandel på kr. 1.000,-. Trenere dekkes fullt ut, 100% og foreldre som reiseledere med 50%.

All deltakelse utenbys meldes til Marita Rønninghaug, som bestiller fly/tog og hotellopphold.

Påmelding til alle stevner også egne skjer normalt av den enkelte på nett MinIdrett.

 

Powered by: Bloc