Erik Dundas

Rolle: Leder
          Daglig drift: Post- Arkiv - E-post
          Sportskomite

Tlf: 95555760

post@bfik.no

Hans Petter Ludvigsen

Rolle: Nestleder
          Hjemmesideansvarlig
          Medlemsansvarlig
          Stevneavvikling

Tlf: 95004562
Epost: post@bfik.no

Eirik Svare

Rolle: Styremedlem
          Stevnearrangement

Tlf: 98261776

Ann-Heidi Pettersen

Rolle: Styremedlem
          Barneidrettsansvarlig

Tlf:91521818

Stine Juven

Rolle: Styremedlem

Tlf: 412 14 454

Gunnar Pedersen 

Rolle: Styremedlem
          Økonomiansvarlig

Tlf: 90787652

August Larem Svare 

Rolle: Styremedlem
          Aktives representant

Tlf:95402096

Anne Britt Norø

Rolle: Varamedlem

Tlf:90872245

Jonas Hakvåg Hanssen

Rolle: Varamedlem
          Aktives vararepresentant

Tlf: 481 53 882