Erik Dundas

Rolle: Leder
          Daglig drift: Post- Arkiv - E-post
          Sportskomite

Tlf: 95555760
Epost: Erik@brainworker.no

Hans Petter Ludvigsen

Rolle: Nestleder
          Hjemmesideansvarlig
          Medlemsansvarlig
          Stevneavvikling

Tlf: 95004562
Epost: hpludvig@online.no

Eirik Svare

Rolle: Styremedlem
          Stevnearrangement

Tlf: 98261776
Epost: eiriksvare@gmail.com

Ann-Heidi Pettersen

Rolle: Styremedlem
          Barneidrettsansvarlig

Tlf:91521818
Epost: ann.heidi@hotmail.com

Stine Juven

Rolle: Styremedlem

Tlf: 412 14 454
Epost: Stine_skogen@hotmail.com

Gunnar Pedersen 

Rolle: Styremedlem
          Økonomiansvarlig

Tlf: 90787652
Epost: gunnarp358@gmail.com 

August Larem Svare 

Rolle: Styremedlem
          Aktives representant

Tlf:95402096
Epost: Augustsvare@gmail.com

Anne Britt Norø

Rolle: Varamedlem

Tlf:90872245
Epost: anne-b.noro@teambodo.no

Jonas Hakvåg Hanssen

Rolle: Varamedlem
          Aktives vararepresentant

Tlf: 481 53 882
Epost: jonas.hakvag.hanssen@gmail.com