SpareBank 1-Lekene 2022 - Tidsskjema lørdag 20. august 

 

Opprop/Avkryssing – den enkelte må signere på påmeldingslistene kun for løpsøvelsene

på oppslagstavla på Målhuset innen EN time før det enkelte løp starter.

I lengde og kast er det 3 forsøk for rekrutter, 4 forsøk for 11- 14 år og for 15 år og eldre

 6 forsøk. 

Der hvor rekrutt er ført opp sammen med andre – gjennomfører disse sine 3 forsøk først.

NB – løp må gå på tidsskjema – avtal med øvelsesleder om utsatte hopp/kast.

NB – møt på startplass/konkurransestedet min. 5 min før øvelsen starter

Innen kl. 1500 må lagene til stafetten være innmeldt i Målhuset.

IKKE oppbevar verdisaker i garderoben