Tidsskjema søndag

Grafisk søndag SpareBank 1 Lekene 2018.ods

Her er et revidert tidsskjema for søndag 19. august etter at det ble besluttet å starte kl 09.00.

SpareBank 1-Lekene 2018 - Tidsskjema søndag 19. august


0900    -           Velkommen til 2. dag!

0910    -           60m hekk finale JR og GR (68cm) (gult+)

                        Lengde gutter 16år, G17år og MS

0920    -           60m hekk finale jenter 11år og gutter 11år (68cm) (gult+)

0930    -           60m hekk finale gutter 12år (76,2cm) (grønn +)

Spyd finale gutter rekrutt, 11år, 12år og 13år (400gr.).

0945    -           60m hekk finale gutter 13år (76,2cm) (blå+)

1020    -           80m hekk finale jenter 15år og 16år  (76,2cm)(rød strek)

1030    -           Lengde finale gutter 14år og 15år

1030    -           80m hekk finale gutter 14år (84cm)(rød strek)

                        Kule finale jenter 14år,15år og 16år (3kg)

1040    -           Diskos gutter 11år (600gr.)og , 13år (750gr)

1045    -           100m hekk finale gutter 15år (84cm), 16år (91,4cm) (gul strek)

1100    -          110m hekk finale gutter 17år (91,4cm) (blå strek)

1110    -           Lengde finale gutter 13år (Satssone 50cm før satslinjen).

1120    -           Kule finale jenter rekrutt og 11år (2kg)

1130    -           Diskos gutter 12år(750gr), 14år og 15 år (1kg), 16år,17år (1,5kg),MJ(1,750kg)

1150    -           200m finale jenter 14år

1200    -           200m finale jenter 15år og 17år

1200    -           Lengde finale gutter11år og 12 år (Satssone 50cm før satslinjen)

1210    -           Kule jenter 13år (2kg)

1210    -           200m finale jenter 16år og KS

1220    -           200m finale gutter 17år, MJ18år og MS

1230    -           200m finale gutter 15år og 16år.

1240    -           200m finale gutter 14år

1250    -           600m finale gutter rekruttering.

1300    -           600m finale gutter 11år ,12år, 13år og 14år

                        Lengde finale gutter rekruttering (Satssone 50cm)

Spyd finale gutter 14år, 15år (600gr), G16år, G17år (700gr) og MS (800gr)

1310    -           600m finale jenter rekrutt og J11år.

1320    -           600m finale jenter 12 år 13år og 14år

1330    -           800m finale jenter 15år.

1340    -           800m finale gutter 15år, 17år og MJ.

1350    -           1500m finale J16, KS og MS.

1430    -           Seremoni og avslutning med bestemannspremier.
 

Opprop/Avkryssing – den enkelte må signere på oppropslistene kun for løpsøvelsene

på oppslagstavla på Målhuset innen EN time før det enkelte løp starter.

I lengde og kast er det 3 forsøk for rekrutter, 4 forsøk 11- 14år  og for 15år og eldre 6 forsøk. 

Der hvor rekrutt er ført opp sammen med andre – gjennomfører disse sine 3 forsøk først.

NB – løp må gå på tidsskjema – avtal med øvelsesleder om utsatte hopp/kast.

NB – møt på startplass/konkurransestedet min. 5 min før øvelsen starter

IKKE oppbevar verdisaker i garderoben       Powered by: Bloc