Medlemskontingent og aktivitetsavgift

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 24. Jan 2019

I disse dager er melding om betaling av Medlemskontingent 2019 og Aktivitetsavgift for 1. halvår 2019 sendt ut fra vårt nye medlemsregister hos IdrettenOnline. 

Gjeldende Medlemskontingent er etter vedtak på årsmøtet i 2018 kr. 500,- for aktive medlemmer og kr 250,- for passive.

Aktivitetsavgiften er den samme som i 2018.

En friidrettsutøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt medlemskontingenten, aktivitetsavgift, samt innløst lisens hos NFIF for 13år og eldre. 

Husk at i friidrett følger konkurranseklassen det året du fyller år – fyller du 13år 31. desember 2019, skal du konkurrere i 13-årsklassen fra 1. januar samme år 2019.

Støttemedlem.  

Støttemedlemskap (er fullt medlemskap med alle rettigheter på årsmøter etc.) er en betegnelse som benyttes for ansatte, tillitsvalgte, dommere og funksjonærer. 

Bodø Friidrettsklubb håper at alle foreldre og foresatte tegner medlemskap i klubben og betaler «støttemedlemskap». 

Medlemskap tegner du på vår hjemmeside https://www.bodofriidrett.no/p/29802/innmeldingsblankett 

For å opprettholde friidrettsdommer autorisasjon, må du være registrert medlem av et idrettslag. Våre dommere er oppført som støttemedlemmer og er tilsendt krav om medlemskontingent 2019. 

Håper at alle betaler innen rimelig tid. 

Skulle du/dere ikke ha mottatt varsel om betaling av avgiftene for 2019, må du/dere vennligst ta kontakt med klubben på https://www.bodofriidrett.no/p/29708/kontakt-oss

Varsel er sendt på mail og for de 3-4 som ikke har oppgitt mailadresse er varsel sendt på SMS.  

Fullstendig oversikt over kontingenter, avgifter og medlemsbetingelser finner dere på https://www.bodofriidrett.no/p/30978/medlemskontingent--aktivitetsavgift--lisens--egenandelerKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.