Ny lov for Bodø Friidrettsklubb

Postet av Hans Petter Ludvigsen den 21. Feb 2022

På det ordinære tinget i Norges Idrettsforbund i 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først 1. januar 2022. Lovendringene medfører behov for å oppdatere idrettslagets lov.

Endringene gjelder for idrettslag med utgangspunkt i ordinær lovnorm. Idrettslagets styre skal behandle loven på et styremøte, vedta ny lov og informere idrettslagets medlemmer om sitt vedtak.

Styret i Bodø Friidrettsklubb behandlet saken på styremøte nr 2/2022 og vedtok ny lov for BFIK basert på NIFs basis lovnorm for idrettslag.

Den nye loven finner du her: Lover og Bestemmelser (bodofriidrett.no) 

Den gamle lovnormen inneholdt som i stor grad en direkte gjengivelse av bestemmelser i NIFs lov. I den nye lovnormen erstattes dette med henvisninger med lenker til de enkelte bestemmelsene i NIFs lov. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.