ÅRSMØTET 2022 - ÅRSMØTEDOKUMENTER

Postet av Hans Petter Ludvigsen den 3. Mar 2022

Vi minner om årsmøtet torsdag 10. mars kl 18.00 i Mørkvedhallen/Auditoriet.


Årsmøtedokumentene finner du her: Årsmøtedokument 2022.pdf
Rapporten fra kontrollkomiteen samt innstillingen til ny valgkomité vil bli ettersendt.


Vi minner også om at for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Bodø Friidrettsklubb i minst én måned og ha gjort opp sin økonomiske forpliktelser til klubben (dvs ha betalt kontingenten for 2022).

 

Pr i dag er det 83 medlemmer som har betalt medlemskontingenten for i år. 

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.