Positivt årsmøte

Postet av Hans Petter Ludvigsen den 11. Mar 2022

15 medlemmer i aldersspennet fra 13 til vel 80 år hadde møtt fram på torsdagens årsmøte i Bodø Friidrettsklubb i Mørkvedhallen. Behandlingen av sakene gikk greit, og ved valgene var det stort sett gjenvalg på de fleste postene.

Styre:

Leder:                         Erik Dundas                           - gjenvalg

Nestleder:                  Hans Petter Ludvigsen         - gjenvalg 

Styremedlem:            Eirik Svare                             - gjenvalg
Styremedlem:            Ann-Heidi Pettersen             - gjenvalg
Styremedlem:            Gunnar Pedersen                  - gjenvalg
Styremedlem:            August Larem Svare              - gjenvalg (ungdomsrepresentant/aktives representant)
Styremedlem:            Stine Juven                            - ny

Varamedlem:              Anne Britt Norø                    - gjenvalg
Varamedlem:              Jonas Hakvåg Hanssen         - gjenvalg (vara ungdomsrepresentant/aktives representant) 

Kontrollutvalg:

Medlem                      Erlend Duesund                    - gjenvalg
Medlem                      Synnøve Dalmo Tollåli         - gjenvalg
Varamedlem:              Lars Moe                               - gjenvalg
 

Valgkomité:

Leder:                         Kristin Hunstad                     - gjenvalg

2 medlemmer og varamedlem velges senere.

Foruten de lovfestede sakene sto flg saker på sakskartet:

Prosjekt nytt målhus og flytting av det gamle.
NM junior 2024
Friidrettshall/fleridrettshall

BFIK har planene klare for bygging av et nytt målhus i Mørkvedlia. Det er utarbeidet tegninger og kostnadsoverslag, og for tiden arbeides det for fullt med å få finansieringen på plass. Kostnadene blir på rundt 3 mill kroner, og fra Samfunnsløftet/Sparebank 1 Nord-Norge har klubben fått tilsagn om støtte på kr 500.000,-.Klubben ønsker også å ta vare på det gamle målhuset og flytte det noen meter vest for nåværende plassering. Det tenkes brukt som et sosialt møtested for utøvere, trenere og foresatte i forbindelse med treninger og stevner, og til ulike funksjoner i forbindelse med større stevner. Årsmøtet ga styret fullmakt til å jobbe videre med prosjektet.

Friidrettsforbundet har tildelt Bodø Friidrettsklubb arrangementet av NM junior (U20 og U23) i 2024. Datoen er ikke endelig bestemt, men det blir trolig i slutten av august. Arbeidet med å sette sammen en hovedkomité starter med det første, slik at forberedelsene til arrangementet som trolig vil samle over 500 deltakere + trenere/ledere kan starte for fullt.

Bodø Friidrettsklubb har inngått en avtale med Bodø/Glimt om deltakelse i en mulighetsstudie for realisering av en friidrettshall/fleridrettshall som en del av stadionprosjektet til fotballklubben. En avklaring av om det praktisk/teknisk og økonomisk lar ser gjennomføre vil trolig foreligge til sommeren.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.