Planer om lager og nytt målhus på Mørkvedlia

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Feb 2020

Helt siden Mørkvedlia friidrettsbane ble tatt i bruk, har et formålstjenlig lagerbygg vært et savn. Det er beof for et bygg som  kan romme alt utstyret som nå står ute hele året(hekker, matter og benker)  eller er lagret i 2 konteinere, på kontoret i Mørkvedhallen og i målhuset Det er derfor gledelig at et arbeid for å løse dette nå er i gang.  

Det har vært aktuelt å løse våre behov for lagerplass i et samarbeid med Bodø kommune, men kommunen har nå valgt å gå for en annen løsning av sitt rombehov. Derfor har vi det siste drøftet en løsning med et helt nytt bygg der målhuset nå står med lager og WC i 1. etasje og plass for speaker, elektronisk tidtaking/målkamera, sekretariat m.m. i 2. etasje.

På et møte med Bodø kommune i fjor høst var det enighet om å nedsette en komité bestående av representanter fra kommunen og klubben for å jobbe fram et prospekt. Fra BFIK deltar Dagfinn Røsberg, Sverre Skår og Hans Petter Ludvigsen og fra kommunen Bjørn Håvard Stamnes.

Det arbeides for tiden mer skisser for planløsningen i begge etasjene, og så snart de er klare vil det bli tatt nye skritt mot en realisering.


Årsmøtet gjorde flg vedtak vedr lager/målhus

  1. Årsmøtet 2020 gir sin tilslutning til det arbeidet som er iverksatt med å prosjektere et kombinert lager og målhus til erstatning for det eksisterende målhuset. Dersom det i løpet av 2020 foreligger et ferdig prosjektutkast med forslag til finansiering, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte for å gjøre vedtak om eventuell realisering av prosjektet.


0 Kommentar

Mye "gammelt" og noe nytt i styret

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Feb 2020

Bortimot 30 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet i Bodø Friidrettsklubb. På saklista sto naturlig nok valg av nytt styre, og her er utfallet av valget:

Leder:  Børge Einvik  - gjenvalg
Nestleder: Hans P. Ludvigsen – gjenvalg
Styremedlem: Rikke Lünell – gjenvalg
Styremedlem: Eirik Svare – gjenvalg
Styremedlem: Ann Heidi Pettersen, ny
Styremedlem: Erik Eken, ny
Styremedlem: Sebastian Hegreberg – opprykk fra varamedlem
Vara: Anne Britt Norø, ny
Vara: Gunnar Pedersen – tidligere styremedlem
Vara: Erlend Duesund – tidligere styremedlem

Kontrollutvalg:

Medlemmer: Synnøve Dalmo Tollåli  og Lars Moe
Vara: Sverre Skår


0 Kommentar

Velkommen til årsmøtet 2020

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Feb 2020

Årsmøtet 2020 avvikles torsdag 27. februar kl 18.00 i Central Atrium, Dronningens gt 18. 

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene § 3 (1). Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Årsmøtedokumentene finner du her: Årsmøtedokumenter 2020.pdf


0 Kommentar

Trivelig stevne i Nordlandshallen

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 19. Feb 2020

Vel 20 utøvere hadde funnet veien til tirsdagens stevne i Nordlandshallen. Nytt denne gangen var at styreleder Børge hadde meldt seg på, og 3 fra foreldregenerasjonen valgte å utfordre han på 60m, lengde og kule. På bildet ser dere Julianne Andreassen, Børge Einvik, Ivar Pedersen og Erik Eken.

Pappa Mjølkalid hadde nok en gang tatt turen fra Meløy med sine sønner Sigve, Patrik og William, og det var eldstemann Sigve (G12) som oppnådde stevnets beste resultat i lende med 4,47m som gir 904 poeng.

Fullstendige resultater ligger som vanlig på https://www.bodofriidrett.no/p/29834/resultatlister

Neste stevne arrangeres tirsdag 17. mars kl 18.00 i Nordlandshallen med flg øvelser:

60m J/G rekrutt, 11,12 og 13 år
100m J/G 14 år +
Kule J/G Alle klasser
Høyde J/G Alle klasser

Påmelding på Min Idrett https://minidrett.nif.no/ innen 16. mars.


0 Kommentar

Hvem utfordrer Børge?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 7. Feb 2020

Styreleder Børge Einvik (45) har meldt seg på i alle øvelser i det kommende innendørsstevnet i Nordlandshallen 18. februar kl 18.00. Er det noen i foreldregenerasjonen som våger å utfordre han på 60m, i lengde eller i kule?

På melding som vanlig i Min Idrett https://minidrett.nif.no/ ev e-post til hpludvig@online.no med angivelse av navn, fødselsår og øvelse(r) innen 17. februar.

Det er høyst sannsynlig at det blir manuell tidtaking på dette stevnet, da målkameraene er sendt til USA for feilretting og vedlikehold.
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline