Invitasjon til dommersamling

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 31. Jan 2024

BFIK inviterer alle dommere, personer som var aktive som funksjonærer på stevnene i 2023, foreldre og foresatte og andre interesserte til et møte med fokus på FRIIDRETTSDOMMEREN. 

Tid: Tirsdag 6. februar kl 18.00
Sted: Mørkvedhallen/Møterommet NB!!

Temaer:
1. Presentasjon av dommerplattformen
2. NM Junior 2024 - behovet for dommere og funksjonærer
3. Kretsdommerkurs - hvordan og når
4. Forbundsdommerkurset -> NAR-kurs - informasjon

Invitasjon til treningsstevne

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 25. Jan 2024

Bodø Friidrettsklubb inviterer til treningsstevne mandag 19. februar kl 18.00 i Nordlandshallen. 
Stevnet har øvelser for barn, ungdom og voksne.

Øvelser:

60m: G/J-rekrutt, G/J11 og G/J12
100m: G/J13->
Høyde: Alle klasser
Kule: Alle klasser

Påmelding på Treningsstevne | iSonen  Påmeldingsfrist: 18.02.24 kl 23.59.


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 4. Jan 2024

Styret i Bodø Friidrettsklubb innkaller herved til klubbens årsmøte 2024 som avholdes 

torsdag 7. mars 2024 kl. 18:00 i Idrettens Hus, Aspmyra stadion, 2. etasje NB!!!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 22. februar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2024.

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad (kristinhunstad51@gmail.com - 91595954) er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen

Erik Dundas
Styreleder