NM junior i friidrett til Bodø i 2024?

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 22. Des 2020

Styret i Bodø Friidrettsklubb har vedtatt å foreslå for årsmøtet 2021 at klubben søker om få arrangere NM junior i friidrett i 2024 (U20 og U23). Noe av bakgrunnen for at man ønsker å søke er det faktum at Bodø skal være Europeisk Kulturhovedstad dette år, og styret mener at det er viktig at også idretten markerer seg gjennom større arrangementer dette året. NM junior samler normalt rundt 300 deltakere + trenere og familiemedlemmer.

BFIK sto som arrangør for et vellykket NM junior i 2009, til tross for et fryktelig vær på lørdagen, slik at stavkonkurransene måtte utsettes til søndag og alle medaljeseremonier flyttes inn i Mørkvedhallen.

Dette stevnet vil også denne være en stor utfordring for en såpass liten klubb som BFIK (96 betalende medlemmer pr i dag), men flere av de som var med å lose arrangementet vel i havn i 2009 har sagt ja til å stille opp også i 2024 (så fremt helsa holder). Men det er likevel klart at vi må nedlegge et stort arbeid med å utdanne flere dommere og funksjonærer. Dette arbeidet starter allerede over nyttår (uavhengig om vi blir tildelt mesterskapet eller ikke). Selve friidrettsbanen vil nok holde god nok standard i 2024, men det er behov for en fornyelse utstyr (som f eks hekker) i samarbeid med Bodø kommune.

Det er imidlertid byggingen av et nytt målhus med lager i underetasjen som vil være det tyngste løftet for klubben. Arbeidet med forprosjektet er godt i gang, og vi venter bare på svar på vår søknad om å disponere tilstrekkelig grunn til bygget som år ei grunnflate på 70 kvm i to etasjer + ny plassering av det gamle huset, før kan gå i gang med arbeidet for fullt. Målet er å ha prosjektet ferdig til starten av utendørssesongen 2022. Det nye huset vil omfatte et lager for alt utstyret som nå står ute på banen, i 2 konteinere, i målhuset og på kontoret i Mørkvedhallen, og i etasjen over blir det rom for sekretariat, tidtaking/målfoto, speaker/regi, TV/streaming, toalett, tekjøkken og et lite møteareal. Dessuten blir det handicaptoalett i underetasjen.

Det er arbeid i gang for å sikre finansieringen av prosjektet som vil komme på rundt 3,5 mill kroner. Arbeidet styres av ei prosjektgruppe som består av Dagfinn Røsberg (leder), Sverre Skår, Hans Petter Ludvigsen og Bjørn Håvard Stamnes (Bodø kommune).

Styret vil i sitt første møte i 2021 få seg forelagt et forslag om å innkalle til ekstraordinært årsmøte i slutten av januar for å behandle forslaget om å søke NM junior i 2024. Det har seg nemlig slik at 1. februar er fristen for å søke om mesterskap for 2022 og hovedmesterskapet 2024, og det vil være en stor fordel om vi kunne sende vår søknad for 2024 innen denne datoen for eventuelt å få avklart om vi får mesterskapet i 2024 allerede til neste år. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.