Målhusprosjektet - positiv innstilling fra kommunedirektøren

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 15. Jun 2022

Bodø Friidrettsklubb har planer om å bygge et nytt Målhus i Mørkvedlia Idrettspark/Friidrett og flytte det gamle og benytte det til diverse formål i forbindelse med trening og stevner. I den forbindelse har klubben sendt søknad til Bodø kommune om ulike former for støtte.

Formannskapet skal behandle søknaden i neste uke, og kommunedirektøren har lagt fram ei positiv innstilling. Dersom Formannskapet og senere Bystyret slutter seg til innstillingen, vil det bl a bety at BFIK tilbys feste av tomt på ca. 500 m2 til nytt målhus med lager og eksisterende målhus på kommunens eiendom gnr. 42/53, tilskudd på kr 500.000,- til realisering av prosjektet og forskuttering av spillemidler og av momsrefusjon.

Styret i klubben vil ha et styremøte etter formannskapsbehandlingen av saken  for å drøfte framdriften av prosjektet. Målsettingen foreløpig er å ha det nye huset ferdig til sommeren 2023.

Mørkvedlia Idrettspark/Friidrett er jo et kommunalt anlegg, men det er BFIK som også eier dagens målhus. Da behovet for et nytt målhus meldte seg, ble det fort klart at dersom det skulle la seg realisere innen 2024, da klubben skal arrangere NM Junior, måtte BFIK bli byggherre og eier. Bygget vil inneholde utvidede arealer for arrangementsavviklingen i 1. etasje og lagerfasiliteter i underetasjen  som vil romme alt utstyret som i dag delvis stor ute hele året (hekker m,m.) og som ellers er spredd på 2 konteinere, en redskapskasse, målhuset og kontoret i Mørkvedhallen. Noe av utstyret er eiet av kommunen, og avtalen er at det også skal få plass i huset. Det blir dessuten toaletter som kan benyttes av deltakere, publikum og dommere/funksjonærer (lenge etterlengtet).

Dersom den totale finansieringen på rundt 3,5 mill kroner faller på plass, vil vi altså også flytte det gamle målhuset noen meter lenger vest og benytte det som et supplement til det nye huset ved større stevner og til sosiale rom ved mindre stevner og treninger.

Hele saksforelegget fra Kommunedirektøren kan du lese her: Innsyn - Politiske møter (bodo.kommune.no) Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.