Årsmøtet 2023

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 15. Feb 2023

Agendaen for årsmøtet tidligere denne uka bar preg av at Bodø Friidrettsklubb står overfor store utfordringer de kommende 2-3 årene. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, ble flg temaer redegjort for og diskutert:

* Bygging av nytt målhus og lager i Mørkvedlia Idrettspark med en forventet kostnad på 6 mill kroner.
* Gjennomføring av NM Junior (U20 og U23) 16.-18. august 2024.
* Arbeid med å realisere en friidrettshall/flerbrukshall i Bodø i samarbeid med andre klubber, offentlige instanser, kommunen og         næringslivet. 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å arbeide videre med alle oppgavene.

Ellers sto som vanlig valg av nytt styre m.m. på agendaen, og her er utfallet:

Styre:

StyrelederErik DundasGjenvalg
NestlederGunnar PedersenNy (tidligere styremedlem)
Styremedlem:Eirik SvareGjenvalg
StyremedlemAnn-Heidi PettersenGjenvalg
StyremedlemStine JuvenGjenvalg
StyremedlemHans Petter LudvigsenNy (tidligere nestleder)
StyremedlemElise Nyvold DuesundNy og ungdomsrepresentant
VaramedlemKari Vold JensenNy
VaramedlemBørge Albertsen EinvikNy
VaramedlemEllen Katarina OlofssonNy og vara ungdomsrepresentant

Kontrollkomité:

MedlemErlend DuesundGjenvalg
MedlemSynnøve Dalmo TollåliGjenvalg

Valgkomité:

LederKristin HunstadGjenvalg
MedlemEirik HanssenGjenvalg

Styret fikk fullmakt til å oppnevne ytterligere ett medlem + varamedlem.
ÅRSMØTET 2023 - ÅRSMØTEDOKUMENTER

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 8. Feb 2023

Vi minner om årsmøtet tirsdag 14. februar kl 18.00 i Mørkvedhallen/Kantina

Årsmøtedokumentene finner du her: Årsmøtedokument 2023.pdf

Sidene med regnskap og revisjonsberetning 2023 og budsjett 2023 er også kommet med.

Vi minner også om at for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Bodø Friidrettsklubb i minst én måned og ha gjort opp sin økonomiske forpliktelser til klubben (dvs ha betalt kontingenten for 2023).

Pr i dag er det 68 medlemmer som har betalt medlemskontingenten for i år. 

Årsmøtedokument 2023.pdfTakk til FK Gevir!

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 1. Feb 2023

I mellomjula var Bodø Friidrettsklubb så heldig å få være medarrangører for FK Gevir's tradisjonsrike fotballturnering "Romjulsturneringa".  I går fikk BFIK overrakt en sjekk pålydende hele kr 122.000,- for jobben som ble gjort  av våre frivillige. Takk til alle utøvere, foreldre og andre medlemmer som gjorde en innsats som alle var fornøyd med. På bildet Eirik Svare som var koordinator for BFIKs innsats under arrangementet.

Og ikke minst en stor takk til FK Gevir som på den enestående måten gir andre klubber i Bodø mulighet til å tjene sårt tiltrengte midler!