Innkalling til årsmøte i BFIK

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 28. Jan 2019

Innkalling til årsmøte i Bodø Friidrettsklubb

Styret innkaller herved til klubbens årsmøte 2019 som avholdes 

torsdag 28. februar kl. 18:00 i Auditoriet Central Atrium, Dronningens gt. 18. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret innen 14. februar elektronisk til post@bodofriidrett.no

Sakliste, årsberetning øvrige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene så snart de er klare og senest 1 uke før årsmøtet

For å ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.

Alle aktive med foreldre, dommere og funksjonærer inviteres til årsmøtet 2019.

Det serveres pizza og drikke som kaffe og mineralvann.  

Det orienteres samtidig om at Kristin Hunstad er leder av valgkomiteen. 

Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

For styret 

Gunnar Pedersen


0 Kommentar

Lerøy-samling og Trener 1-kurs i Steinkjer

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 24. Jan 2019

Nord-Trøndelag og Nordland friidrettskretser i samarbeid med Steinkjer vgs. friidrett ønsker alle født i 2003 – 2006 velkommen til friidrettssamling i Steinkjerhallen helgen 8. – 10. februar. Parallelt arrangeres del 2 av Trener 1-kurset.

Nærmere informasjon til aktuelle deltakere fra BFIK inkl. økonomiske vilkår for deltakelse vil bli presentert senere.

Ungdomssamling 8.-10.februar 2019 (003).pdf0 Kommentar

Medlemskontingent og aktivitetsavgift

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 24. Jan 2019

I disse dager er melding om betaling av Medlemskontingent 2019 og Aktivitetsavgift for 1. halvår 2019 sendt ut fra vårt nye medlemsregister hos IdrettenOnline. 

Gjeldende Medlemskontingent er etter vedtak på årsmøtet i 2018 kr. 500,- for aktive medlemmer og kr 250,- for passive.

Aktivitetsavgiften er den samme som i 2018.

En friidrettsutøver kan ikke delta på trening eller stevner for Bodø Friidrettsklubb uten å ha betalt medlemskontingenten, aktivitetsavgift, samt innløst lisens hos NFIF for 13år og eldre. 

Husk at i friidrett følger konkurranseklassen det året du fyller år – fyller du 13år 31. desember 2019, skal du konkurrere i 13-årsklassen fra 1. januar samme år 2019.

Støttemedlem.  

Støttemedlemskap (er fullt medlemskap med alle rettigheter på årsmøter etc.) er en betegnelse som benyttes for ansatte, tillitsvalgte, dommere og funksjonærer. 

Bodø Friidrettsklubb håper at alle foreldre og foresatte tegner medlemskap i klubben og betaler «støttemedlemskap». 

Medlemskap tegner du på vår hjemmeside https://www.bodofriidrett.no/p/29802/innmeldingsblankett 

For å opprettholde friidrettsdommer autorisasjon, må du være registrert medlem av et idrettslag. Våre dommere er oppført som støttemedlemmer og er tilsendt krav om medlemskontingent 2019. 

Håper at alle betaler innen rimelig tid. 

Skulle du/dere ikke ha mottatt varsel om betaling av avgiftene for 2019, må du/dere vennligst ta kontakt med klubben på https://www.bodofriidrett.no/p/29708/kontakt-oss

Varsel er sendt på mail og for de 3-4 som ikke har oppgitt mailadresse er varsel sendt på SMS.  

Fullstendig oversikt over kontingenter, avgifter og medlemsbetingelser finner dere på https://www.bodofriidrett.no/p/30978/medlemskontingent--aktivitetsavgift--lisens--egenandeler0 Kommentar

2019-sesongen er i gang!

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 17. Jan 2019

20 utøvere hadde funnet veien til gårdagens stevne i Nordlandshallen. Øvelsene var 60m, høyde og lengde uten tilløp. Normalt er det bare deltakere fra BFIK på disse innendørsstevnene, men i går hadde vi besøk av Sigve Mjølkalid fra Søndre Meløy IL (SMIL). Han sto for stevnets beste prestasjon da han gikk over 1,25 i høyde i klasse G-11. Det gir 909 poeng i Tyrvingtabellen. Og etter stevnet satte han seg i bilen sammen med faren for å kjøre ca 20 mil til Engavågen!

Resultatene fra stevnet finner dere under resultatlister på hjemmesida.

Neste stevne i Nordlandshallen er onsdag 13. februar,0 Kommentar

Godt nytt friidrettsår!

Postet av Bodø Friidrettsklubb den 3. Jan 2019

Godt nyttår til alle medlemmer og velkommen til friidrettssesongen 2019! Onsdag 16. januar er datoen for det første innendørsstevnet i det nye året. Øvelsene er 60m, lengde uten tilløp og høyde.

Påmelding som vanlig på Min idrett https://mi.nif.no/ innen 15. januar. Husk å melde på i riktig klasse! Er du født i 2009 eller senere, vil du høre hjemme i klasse Rekrutt. Er fødselsåret 2008, er riktig klasse 11 år (enten du er født 1. januar eller 31. desember) osv.  De som er født i 2000 og 2001, hører hjemme i klasse Junior 18-19 år.

Alle utøvere tom 12 år, som er medlem, er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen i NIF.

F.o.m. 13 år må alle utøvere ha Lisens (Grunnlisens kr. 420,- pr. år, utvidet lisens kr. 950,-), som den enkelte selv må betale. Lisensen omfatter foruten forsikring også lisens til å delta i friidrettstrening- og stevner.

På linken nedenfor kjøper/bestiller du lisens:

https://mosjon.friidrett.no/lisens2019

Krav om betaling av medlemsavgift for 2019 og treningsavgift for 1. halvår vil bli sendt ut i løpet av januar.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline